Karrieredagene 2016

Karrieredagene 2016 arrangeres 21. og 22. september i henholdsvis Surnadal og Kristiansund. Til Surnadal kommer omlag 280 tiendeklassinger fra Halsa, Rindal, Sunndal og Surnadal. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagene gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan se på dette som en langsiktig rekruttering. Vi håper næringslivet på Nordmøre ser positivt på arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Se NRKs innslag fra Karrieredagen i Surnadal 

Påmeldte bedrifter, skoler og organisasjoner pr. 8. september 2016:
Surnadal videregående skole 
Fagerlia videregående skole
Tingvoll videregående skole
Opplæringskontoret for elektrofag
OKAB Møre og Romsdal
VIBO Entreprenør AS
Svorka
Høgskolen i Molde
Hemne videregående skole
Transportbransjens Opplæringskontor
Fagskolen i Kristiansund
Opplæringskontoret for bilfag
Marint Kompetansesenter
Nordmøre Revisjon
Surnadal sjukeheim
Surnadal Sparebank
Rindal Sparebank
Ambulanse Midt-Norge
Powder Tech AS
Rindalshytter AS
Politiet
IN2offshore

Tenk langsiktig rekruttering for bransje og region - Meld på din bedrift!

Legg til i kalender

21-09-2016 09:00:00 a.m. GMT+2 Karrieredagene 2016

Karrieredagene 2016 arrangeres 21. og 22. september i henholdsvis Surnadal og Kristiansund. Til Surnadal kommer omlag 280 tiendeklassinger fra Halsa, Rindal, Sunndal og Surnadal. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagene gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan se på dette som en langsiktig rekruttering. Vi håper næringslivet på Nordmøre ser positivt på arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Se NRKs innslag fra Karrieredagen i Surnadal 

Påmeldte bedrifter, skoler og organisasjoner pr. 8. september 2016:
Surnadal videregående skole 
Fagerlia videregående skole
Tingvoll videregående skole
Opplæringskontoret for elektrofag
OKAB Møre og Romsdal
VIBO Entreprenør AS
Svorka
Høgskolen i Molde
Hemne videregående skole
Transportbransjens Opplæringskontor
Fagskolen i Kristiansund
Opplæringskontoret for bilfag
Marint Kompetansesenter
Nordmøre Revisjon
Surnadal sjukeheim
Surnadal Sparebank
Rindal Sparebank
Ambulanse Midt-Norge
Powder Tech AS
Rindalshytter AS
Politiet
IN2offshore

Tenk langsiktig rekruttering for bransje og region - Meld på din bedrift!

Surnadal KNN