Karrieredagene 2016

Karrieredagene 2016 arrangeres 21. og 22. september i henholdsvis Surnadal og Kristiansund. Til Kristiansund kommer omlag 450 tiendeklassinger fra Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagene gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan se på dette som en langsiktig rekruttering. Vi håper næringslivet på Nordmøre ser positivt på arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Se NRKs innslag fra Karrieredagen i Surnadal 

Påmeldte bedrifter, skoler og organisasjoner pr. 25. august 2016:
Opplæringskontoret for Maritime fag
Fagerlia videregående skole
Tingvoll videregående skole
Nordmøre Energiverk
Opplæringskontoret for elektrofag
Nordmøre kommunale opplæringskontor
OKAB Møre og Romsdal
Høgskolen i Molde
Transportbransjens Opplæringskontor
Fagskolen i Kristiansund
Opplæringskontoret for bilfag
Marint Kompetansesenter
Nordmøre Revisjon
Surnadal Sparebank
Politiet
Tingvoll kommune
GC Rieber
KSU 24/7
Kristiansund brann- og redningsvesen
Opplæringskontoret for rørfag
Caverion
SpareBank 1 Nordvest
Tidens Krav
EKH Grafisk
Kristiansund vgs - Rastaurant og matfag
Lerøy
Ambulansen Kristiansund
Bryggekanten Brasserie Restaurant & Bar
IN2offshore
Byggopp Møre & Romsdal
Kristiansund vgs - Bygg- og anleggsteknikk
Kristiansund vgs - Transport og logistikk

Tenk langsiktig rekruttering for bransje og region - Meld på din bedrift!

 

Legg til i kalender

22-09-2016 09:00:00 a.m. GMT+2 Karrieredagene 2016

Karrieredagene 2016 arrangeres 21. og 22. september i henholdsvis Surnadal og Kristiansund. Til Kristiansund kommer omlag 450 tiendeklassinger fra Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagene gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan se på dette som en langsiktig rekruttering. Vi håper næringslivet på Nordmøre ser positivt på arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Se NRKs innslag fra Karrieredagen i Surnadal 

Påmeldte bedrifter, skoler og organisasjoner pr. 25. august 2016:
Opplæringskontoret for Maritime fag
Fagerlia videregående skole
Tingvoll videregående skole
Nordmøre Energiverk
Opplæringskontoret for elektrofag
Nordmøre kommunale opplæringskontor
OKAB Møre og Romsdal
Høgskolen i Molde
Transportbransjens Opplæringskontor
Fagskolen i Kristiansund
Opplæringskontoret for bilfag
Marint Kompetansesenter
Nordmøre Revisjon
Surnadal Sparebank
Politiet
Tingvoll kommune
GC Rieber
KSU 24/7
Kristiansund brann- og redningsvesen
Opplæringskontoret for rørfag
Caverion
SpareBank 1 Nordvest
Tidens Krav
EKH Grafisk
Kristiansund vgs - Rastaurant og matfag
Lerøy
Ambulansen Kristiansund
Bryggekanten Brasserie Restaurant & Bar
IN2offshore
Byggopp Møre & Romsdal
Kristiansund vgs - Bygg- og anleggsteknikk
Kristiansund vgs - Transport og logistikk

Tenk langsiktig rekruttering for bransje og region - Meld på din bedrift!

 

Kristiansund KNN