Informasjonsmøte om krafttilgang

Umbraco.Web.PublishedModels.Image

Det pågår i disse dager et viktig planarbeid for utformingen av energinettet frem i tid. Næringslivet og fornybarsamfunnet krever energi, og det er vesentlig å finne de beste løsningene som bidrar til god kapasitet, forutsigbarhet og trygg tilgang.

Vi inviterer med dette til medlemsmøte.
Tid: Onsdag 12. mai kl. 12:00-14:00
Sted: Teams

Agenda:
kl. 1200 Velkommen
kl. 1205 Informasjon om status i NEAS sitt forsyningsområde
v/Knut Hansen, adm. direktør NEAS Konsern AS
og Knut Arne Vike, daglig leder NEAS Nett AS
kl. 1250 Tid avsatt til innspill/spørsmål
kl. 1355 Avslutning

Det planlegges nett for de neste 60 år, og innspill mht. nytt/annet forbruk er av stor interesse å få kartlagt, - enten i møte eller etterpå.

Påmelding bes skje innen 11. mai kl. 1600.

Link til Teams blir sendt alle påmeldte dagen før gjennomføring.

Vi gleder oss til å ønske vel møtt.