Håndtering av endringer og sluttoppgjør

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg avd. Møre og Romsdal inviterer til kurs i Håndtering av endringer og sluttoppgjør. 

Kurset vil gi:

Innsikt i og kunnskaper om endringsbestemmelsene i standardkontraktene med utgangspunkt i NS 8405, samt sluttoppgjørsbestemmelsene.

Det vil spesielt vektlegges:

  • Endringsordre, irregulær endring og svikt i byggherrens ytelser.
  • Varslingsreglene i NS 8405 og øvrige standardkontrakter
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse
  • Forslag til endringslogg og varslingsskjemaPraktisk gjennomføring av sluttoppgjør


Temaene vil bli belyst med praktiske eksempler hentet fra EBA-advokatenes hverdag og i dialog med kursdeltakerne. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Standarden (NS 8405) må medbringes til kurset. 

Hvem er kurset for?

Ledere og medarbeidere som håndterer endringer og avregning av disse.

Kursholder:
Rolf Markussen, Advokatfirmaet Grette 

Pris: kr 3.350,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 3.950,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Legg til i kalender

16-11-2016 09:00:00 a.m. GMT+2 Håndtering av endringer og sluttoppgjør

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg avd. Møre og Romsdal inviterer til kurs i Håndtering av endringer og sluttoppgjør. 

Kurset vil gi:

Innsikt i og kunnskaper om endringsbestemmelsene i standardkontraktene med utgangspunkt i NS 8405, samt sluttoppgjørsbestemmelsene.

Det vil spesielt vektlegges:

  • Endringsordre, irregulær endring og svikt i byggherrens ytelser.
  • Varslingsreglene i NS 8405 og øvrige standardkontrakter
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse
  • Forslag til endringslogg og varslingsskjemaPraktisk gjennomføring av sluttoppgjør


Temaene vil bli belyst med praktiske eksempler hentet fra EBA-advokatenes hverdag og i dialog med kursdeltakerne. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Standarden (NS 8405) må medbringes til kurset. 

Hvem er kurset for?

Ledere og medarbeidere som håndterer endringer og avregning av disse.

Kursholder:
Rolf Markussen, Advokatfirmaet Grette 

Pris: kr 3.350,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 3.950,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Kongens Plass 1, Kristiansund KNN