Frokostmøte med Mørebenken

Umbraco.Web.PublishedModels.Image

Statnett skal til våren ta beslutning ift valg av kraftforsyningsløsning for Nordmøre og Romsdal. I den anledning inviterer vi til åpent møte med Mørebenken for å orientere om viktigheten av en løsning med 420 kV forsterkning for utvikling av regionen vår.

Tid og sted: Torsdag 11. mars kl. 08.30 -09.30 på Teams.

Statnett har sammen med selskapene NEAS, Istad og Mørenett nedsatt et kraftutrednigsutvalg som utreder konsepter/tiltak som gjør det mulig å tilknytte nytt forbruk og øker leveringspåliteligheten i forsyningsområdet til Istad Nett og NEAS Nett. Vi forventer stor forbruksøkning i Nordmøre og Romsdal fra eksisterende bedrifter i regionen fremover og samtidig ønsker vi at det tilrettelegges for videre vekst av nye næringsaktører fremover. To konsepter, begge bestående av 420 kV og 132 kV forsterkninger, analyseres videre i Alternativsanalysen før konseptvalg planlegges. Foreløpig ønsker Statnett å gå videre med løsninger i NEAS Nett sitt område som innebærer 132 kV som har lavest investeringskostnader, men kan bli marginal i forhold til forbruksvekst som kan komme.

Møtet gjennomføres i Teams og lenke til møtet sendes ut dagen før møtet.

Vel møtt! 

Møtet arrangeres i samarbeid med Molde Næringsforum og Næringsforeningen i Ålesundregionen.