Fjordkryssingskonferansen - Nordmøre 24/7

Talgsjøen

Selv om enkeltkommuner på Nordmøre over tid har opplevd vekst i folketall og sysselsetting, har Nordmøre likevel opplevd nedgang i både folketall og sysselsetting over flere år.

Vegnett og reisetider har bedret seg betydelig, men det er fortsatt flere ferjesamband og dårlige vegstrekninger som deler Nordmøre opp i flere bo- og arbeidsregioner.

Prosjektene som Halsafjordsambandet AS, Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap (NNBT) AS, og Todalsfjordprosjektet AS arbeider med, ventes å endre rammebetingelsene for vekst og utvikling vesentlig. 

Vi ønsker å belyse hvilke virkninger mer effektive og attraktive bo- og arbeidsmarkedsområder kan få for næringslivet og samfunnet ellers, og har bestilt en egen studie for dette hos Ontogeny Consulting. 

Temaet på fjodkryssingskonferansen vil være et døgnåpent Nordmøre og i tillegg til å bli gitt en status på de nevnte prosjektene vil analysen bli presentert. 

Sett av datoen nå, så kommer programmet over sommeren! 

Legg til i kalender

28-09-2022 12:00:00 p.m. 05-10-2022 04:00:00 p.m. GMT+2 Fjordkryssingskonferansen - Nordmøre 24/7

Selv om enkeltkommuner på Nordmøre over tid har opplevd vekst i folketall og sysselsetting, har Nordmøre likevel opplevd nedgang i både folketall og sysselsetting over flere år.

Vegnett og reisetider har bedret seg betydelig, men det er fortsatt flere ferjesamband og dårlige vegstrekninger som deler Nordmøre opp i flere bo- og arbeidsregioner.

Prosjektene som Halsafjordsambandet AS, Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap (NNBT) AS, og Todalsfjordprosjektet AS arbeider med, ventes å endre rammebetingelsene for vekst og utvikling vesentlig. 

Vi ønsker å belyse hvilke virkninger mer effektive og attraktive bo- og arbeidsmarkedsområder kan få for næringslivet og samfunnet ellers, og har bestilt en egen studie for dette hos Ontogeny Consulting. 

Temaet på fjodkryssingskonferansen vil være et døgnåpent Nordmøre og i tillegg til å bli gitt en status på de nevnte prosjektene vil analysen bli presentert. 

Sett av datoen nå, så kommer programmet over sommeren! 

Kristiansund KNN