Fjordkryssingskonferansen - Nordmøre 24/7

Talgsjøen

Selv om enkeltkommuner på Nordmøre over tid har opplevd vekst i folketall og sysselsetting, har Nordmøre likevel opplevd nedgang i både folketall og sysselsetting over flere år.

Vegnett og reisetider har bedret seg betydelig, men det er fortsatt flere ferjesamband og dårlige vegstrekninger som deler Nordmøre opp i flere bo- og arbeidsregioner.

Prosjektene som Halsafjordsambandet AS, Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap (NNBT) AS, og Todalsfjordprosjektet AS arbeider med, ventes å endre rammebetingelsene for vekst og utvikling vesentlig. 

Vi ønsker å belyse hvilke virkninger mer effektive og attraktive bo- og arbeidsmarkedsområder kan få for næringslivet og samfunnet ellers, og har bestilt en egen studie for dette hos Ontogeny Consulting. 

Temaet på fjodkryssingskonferansen vil være et døgnåpent Nordmøre og i tillegg til å bli gitt en status på de nevnte prosjektene vil analysen bli presentert. 

Konferansen blir avholdt 19. januar 2023.
Sett av datoen nå, så kommer endelig program når det nærmer seg! 

Legg til i kalender

19-01-2023 12:00:00 p.m. 19-01-2023 04:00:00 p.m. GMT+2 Fjordkryssingskonferansen - Nordmøre 24/7

Selv om enkeltkommuner på Nordmøre over tid har opplevd vekst i folketall og sysselsetting, har Nordmøre likevel opplevd nedgang i både folketall og sysselsetting over flere år.

Vegnett og reisetider har bedret seg betydelig, men det er fortsatt flere ferjesamband og dårlige vegstrekninger som deler Nordmøre opp i flere bo- og arbeidsregioner.

Prosjektene som Halsafjordsambandet AS, Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap (NNBT) AS, og Todalsfjordprosjektet AS arbeider med, ventes å endre rammebetingelsene for vekst og utvikling vesentlig. 

Vi ønsker å belyse hvilke virkninger mer effektive og attraktive bo- og arbeidsmarkedsområder kan få for næringslivet og samfunnet ellers, og har bestilt en egen studie for dette hos Ontogeny Consulting. 

Temaet på fjodkryssingskonferansen vil være et døgnåpent Nordmøre og i tillegg til å bli gitt en status på de nevnte prosjektene vil analysen bli presentert. 

Konferansen blir avholdt 19. januar 2023.
Sett av datoen nå, så kommer endelig program når det nærmer seg! 

Kristiansund KNN