Betongarbeider, utførelse betong-konstruksjoner (U3)

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg avd. Møre og Romsdal inviterer til kurs som, ved bestått eksamen og dokumentert utdanning og praksis for de ulike utførelsesklassene, gir grunnlag for utstedelse av kompetansebevis fra Betongopplæringsrådet (BOR). Kursvarighet er 5 (2 + 3) dager. 

Når? 6. og 7. juni og 13.-15. juni 2016
Hvor? Kristiansund

Hensikten med kurset er at deltakerne skal kunne dokumentere kunnskaper i betongteknologi og utførelse som kreves for å oppfylle bestemmelsene i NS-EN 13670 for produksjonsledere (tidl. støpeledere), kontrolledere, formenn og baser i utførelsesklassene 1, 2 og 3.

Kurset tar for seg aktuelle lover, forskrifter og standarder, betong­teknologi, krav til forskaling og armering, krav til utførelse av betongarbeidet og behandlingen av betongen, mottakskontroll på byggeplass og herdeteknologi med demonstrasjon av programvare for herdesimulering. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeaktiviteter og oppgaveløsning, og avsluttes med skriftlig eksamen.

Hvem er kurset for?
Kurset er beregnet på fagarbeidere, baser, formenn og ingeniører som har tilstrekkelig praksis, men som mangler tilleggskurs i betongteknologi og utførelse.

Kurset er åpent for alle, men det er krav til relevant fagbrev, teknisk fagskole eller ingeniørutdanning for å kunne søke kompetansebevis. Se BORs hjemmeside for kompetansekrav.

Kursholdere: Morten Opsahl og Eldar Juliebø

Pris: kr 9.300,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 10.500,- for andre.
Kr 750,- for kompetansebevis kommer i tillegg.

Trykk her for fullstendig informasjon

Legg til i kalender

06-06-2016 09:00:00 a.m. GMT+2 Betongarbeider, utførelse betong-konstruksjoner (U3)

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg avd. Møre og Romsdal inviterer til kurs som, ved bestått eksamen og dokumentert utdanning og praksis for de ulike utførelsesklassene, gir grunnlag for utstedelse av kompetansebevis fra Betongopplæringsrådet (BOR). Kursvarighet er 5 (2 + 3) dager. 

Når? 6. og 7. juni og 13.-15. juni 2016
Hvor? Kristiansund

Hensikten med kurset er at deltakerne skal kunne dokumentere kunnskaper i betongteknologi og utførelse som kreves for å oppfylle bestemmelsene i NS-EN 13670 for produksjonsledere (tidl. støpeledere), kontrolledere, formenn og baser i utførelsesklassene 1, 2 og 3.

Kurset tar for seg aktuelle lover, forskrifter og standarder, betong­teknologi, krav til forskaling og armering, krav til utførelse av betongarbeidet og behandlingen av betongen, mottakskontroll på byggeplass og herdeteknologi med demonstrasjon av programvare for herdesimulering. Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeaktiviteter og oppgaveløsning, og avsluttes med skriftlig eksamen.

Hvem er kurset for?
Kurset er beregnet på fagarbeidere, baser, formenn og ingeniører som har tilstrekkelig praksis, men som mangler tilleggskurs i betongteknologi og utførelse.

Kurset er åpent for alle, men det er krav til relevant fagbrev, teknisk fagskole eller ingeniørutdanning for å kunne søke kompetansebevis. Se BORs hjemmeside for kompetansekrav.

Kursholdere: Morten Opsahl og Eldar Juliebø

Pris: kr 9.300,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 10.500,- for andre.
Kr 750,- for kompetansebevis kommer i tillegg.

Trykk her for fullstendig informasjon

Kristiansund KNN