ARRANGEMENTER

KNN skal skape større vekstkraft for medlemmer, næringsliv og samfunn i vår region. Det gjør vi gjennom et bredt spekter av arrangementer og tjenester. Under finner du våre kommende arrangementer.

Medlemsmøte

Miniseminar26.oktober.2021 kl. 14:00
Kulturfabrikken, Klubbscenen, Fosnagata 35, Kristiansund

Gå til Medlemsmøte

Legg til i kalender 26.10.2021 02:00 26.10.2021 04:00 GMT+2 Miniseminar

Vi inviterer bedrifter og kommuner til dialog om hva Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune kan bidra med av rådgiving og støtte til grønne omstillingsprosjekt. Du trenger ikke å ha erfaring med forsking- og innovasjonsprosjekt for å delta.

Tid: Tirsdag 26. oktober kl. 14:00 - 16:00
Sted: Kulturfabrikken, Klubbscenen, Fosnagata 35, Kristiansund

Vi står midt i en tid med omstilling til grønn økonomi, med fokus på lavutslipp og nye løsninger. Nyskaping og omstilling er risikabelt. Risikoavlastning er viktig for å kunne realisere nye krevende prosjekt, og virkemiddelapparatet kan bidra. 

Gjennom dette miniseminaret får du mer informasjon om: 
- Virkemidler og muligheter fra Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Regionale forskingsfond Møre og Romsdal 
- Konkrete råd til hvordan du utvikler prosjekt fra ide til realisering gjennom samarbeid med kunder, leverandører, offentlige virksomheter og forskingsmiljø. 
- Nærings-phd, noe for din bedrift? Forskningsrådet gir støtte til bedrifter som gjennomfører PhD-prosjekt, og lar ansatte gjennomføre doktorgraden sin i samarbeid med en utdanningsinstitusjon. Anne Rita Bakken er forskningssjef i Teknologiledelse hos SINTEF, og vil fortelle hvordan de utfører forskning i tett samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. 
- Erfaringer fra gode forskings- og innovasjonsprosjekt.

Arrangementet er gratis, og åpent for alle bedrifter i vår region. Bindende påmelding. 

Miniseminar er en felles faglig og sosial møteplass for bedrifter tilknyttet KNN og Vindel, og avholdes vanligvis siste tirsdag i hver måned. 

 

 

Kulturfabrikken, Klubbscenen, Fosnagata 35, Kristiansund KNN
Konferanse

Sea to Market - Algemania27.oktober.2021 kl. 09:30
Teams

Gå til Konferanse

Legg til i kalender 27.10.2021 09:30 28.10.2021 03:00 GMT+2 Sea to Market - Algemania
Sea to Market er en ny konferanseserie som vil fokusere på kommersialiseringsprosessen i marine næringer. I 2021 har vi valgt makroalgenæringen.

Sea to Market - Algemania vil vise hvordan anvendt forskning kan brukes som et verktøy for industriell vekst, se på forskjellige markedsmuligheter og legge til rette for marint og maritimt tverrfaglig samarbeid.
Algemania vil omfatte nasjonalt og internasjonale foredragsholdere, gruppesesjoner og diskusjonspaneler som omhandler kommersialiseringsprosessen, verdikjeder og oppskalering av en virksomhet. Gruppesamlingene vil involvere forsknings-, industripartnere og gründere for å diskutere relevante temaer som; effektivitet av produksjoner, optimalisering og bearbeiding av makroalger, produkt- og markedsutvikling, finansiering av virksomhetsvekst, regelverk og akvakulturlisenser.

På grunn av Covid-19 vil årets konferanse være digital.

Hold av datoene - mer informasjon om programmet og foredragsholdere kommer!

Teams KNN
Medlemsmøte

Miniseminar30.november.2021 kl. 14:00
Kulturfabrikken, Klubbscenen, Fosnagata 35, Kristiansund

Gå til Medlemsmøte

Legg til i kalender 30.11.2021 02:00 30.11.2021 04:00 GMT+2 Miniseminar

Tid: Tirsdag 30. november kl. 14:00 - 16:00
Sted: Kulturfabrikken, Klubbscenen, Fosnagata 35, Kristiansund

Mer informasjon kommer!

Miniseminar er en felles faglig og sosial møteplass for bedrifter tilknyttet KNN og Vindel, og avholdes vanligvis siste tirsdag i hver måned. 

Miniseminar er gratis for medlemmer i KNN og deltakerbedrifter i inkubator- eller næringshageprogram hos Vindel. For andre tilkommer markedspris NOK 500 per deltaker.

 

Kulturfabrikken, Klubbscenen, Fosnagata 35, Kristiansund KNN
Konferanse

Desemberkonferansen 202102.desember.2021 kl. 08:00
Kristiansund

Gå til Konferanse

Legg til i kalender 02.12.2021 08:00 02.12.2021 04:00 GMT+2 Desemberkonferansen 2021

Er du opptatt av å finne gode bærekraftige løsninger for olje- og energisektoren? Da er Desemberkonferansen møteplassen for deg.
Her møtes beslutningstakere fra næringsliv og offentlige myndigheter for å utveksle erfaringer og få nyttig informasjon.

"NORSK ENERGI – EN DEL AV LØSNINGEN" ER ÅRETS TEMA PÅ DESEMBERKONFERANSEN 2021

På programmet vil du finne tidsaktuelle temaer rettet mot en bransje i rivende utvikling, og her er noen av innlederne du møter torsdag 2. desember i Kristiansund:

 • Utvikle, ikke avvikle – Norges rolle på veien til Paris-målene
  Espen Barth Eide, Stortinget
 • Neste trekk for Norge som energinasjon
  Anniken Hauglie, påtroppende viseadministrerende direktør i NHO
 • Motbakken ingen forutså
  Simon Sjøthun, partner i Rystad Energy
 • Industriens klimastrategi – status og veien videre
  Hildegunn T. Blindheim, direktør Klima og miljø i Norsk olje og gass
 • Fortsatt bruk for norsk gass?
  Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco
 • Olje og industri – drivkraft for omstilling og teknologiutvikling i andre bransjer
  John Atle Bones, direktør for teknologi og domenekunnskap i Innovasjon Norge
 • Digitalisering – fra lokal innovasjon til globale muligheter
  Rolf Einar Sæter, direktør for teknologi, digitalisering og forbedring i A/S Norske Shell
 • Northern Lights; klimaløsning og industriutvikling
  Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights JV
 • En konkurransedyktig sokkel – ressurser og verdiskaping
  Ingrid Sølvberg, oljedirektør i Oljedirektoratet
 • Skape eller høste
  Kristin Westvik, direktør for Utforsking og Produksjon Nord i Equinor
 • Neptune Energy satser videre i Norskehavet
  Odin Estensen, administrerende direktør i Neptune Energy Norge
 • Hva har de siste årene gjort med fremtiden vår – det internasjonale perspektivet
  Ulf Sverdrup, direktør i NUPI

Desemberkonferansen er en av olje- og energibransjens viktigste møteplasser. Tiden før, mellom og etter det faglige programmet brukes til å danne verdifulle nettverk på tvers av firma og bransjer.

Den faglige delen finner sted i Caroline konferansesenter og festarrangementet avholdes i Kulturfabrikken. 

Vær der det skjer, møt beslutningstakerne og bygg verdifulle nettverk – meld deg på Desemberkonferansen nå!

Noen av våre annonsører/støttespillere:

Kristiansund KNN
Kurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs14.desember.2021 kl. 09:00
Thon Hotel Kristiansund

Gå til Kurs

Legg til i kalender 14.12.2021 09:00 14.12.2021 03:45 GMT+2 Praktisk skatte- og regnskapskurs

Velkommen til kurset som gir deg en samlet oversikt og oppdatering over status og aktuelle endringer på områdene skatt, moms, bokføring, regnskap og revisjon for årene 2021 og 2022.

De konkrete temaene kommer til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2021 og 2022. Går du på kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

Tid: Tirsdag 14. desember kl. 09.00 - 15.45
Sted: Thon Hotel Kristiansund, Fiskergata 12

Målgruppe:
Dette kurset passer svært godt for flere grupper. Tradisjonelt sett er det gjerne regnskapsførere, revisorer, økonomisjefer, controllere, advokater og andre som trenger en oversiktlig oppdatering som går på kurset. Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag.

Kursdokumentasjon:
Sammen med kurset får du Skattebetalerforeningens svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2022.

Pris:
Kr. 2.990,- for medlemmer av Skattebetalerforeningen og kr 3.600,- for andre.

Påmelding via Skattebetalerforeningen sin nettside skatt.no. 

Thon Hotel Kristiansund KNN
Medlemsmøte

Petropolen06.januar.2022 kl. 19:00
TBA

Gå til Medlemsmøte

Legg til i kalender 06.01.2022 07:00 06.01.2022 09:00 GMT+2 Petropolen

Det jobbes nå med konseptet til «nye» Petropolen.

Arrangørene har ønske om å bedre dynamikken i møtene, og lage en regi som bidrar til sterkere nettverksbygging.

Mer informasjon kommer. 

TBA KNN