ARRANGEMENTER

KNN skal skape større vekstkraft for medlemmer, næringsliv og samfunn i vår region. Det gjør vi gjennom et bredt spekter av arrangementer og tjenester. Under finner du våre kommende arrangementer.

Medlemsmøte

Sommertreff22.juni.2021 kl. 13:00
Thon Hotel Kristiansund - Innlandet

Gå til Medlemsmøte

Legg til i kalender 22.06.2021 01:00 GMT+2 Sommertreff

Med sol og varme i luften inviterer vi til sommertreff 🌞

På programmet står fokus på attraktiv region og hvordan vi best skaper utvikling og vekst, bærekraftig utvikling, informasjon om Node Kristiansund og samarbeid om innovasjon, sameksistens i havnæringen, kraft til omstilling samt ON Havkandidat og samspillet om utvikling av fremtidens arbeidskraft.

Tid: Tirsdag 22. juni 2021 fra kl. 13.00 – 19.00
Sted: Thon Hotel Kristiansund - Innlandet
Påmeldingsfrist: 14. juni 2021
Deltakelse faglig del: Kr. 0,-
Deltakelse inkl. middag: Kr. 675,- pr. person, eks. mva. (Maks 50 plasser til middag - bindende påmelding)
Klikk her for påmelding.

Program
Møteleder: Asgeir Bahre Hansen, Vindel

Kl. 1300-1515   
Velkommen
Johan Aas, styreleder KNN

Lansering av strategi og videre planer for NODE Kristiansund, NCE Aquatech
Ledelsen og styret i NODE Kristiansund legger frem forslag for strategi og inviterer interessenter inn til en innspillrunde.

Rammebetingelser for omstilling til mer bærekraftig utvikling
Lena Skogly, fabrikksjef Tjeldbergodden - Equinor - medvirker via Teams

Attraktiv region – hvordan skape utvikling og vekst
Ole J. Rugset, daglig leder KNN  

Kl. 1515-1530  
Pause med enkel servering

Kl. 1530-1700   
Node Kristiansund – samarbeid om innovasjon
Innovasjonssamtale mellom Siri Aarland, prosjektleder NODE Kristiansund - NCE Aquatech, Stig Daniel Løfsnæs, markedsleder Halaas og Mohn og Erik Aspen, CEO Ocein             

Ocean Network – kraft til omstilling
Nils Erik Pettersen, daglig leder ON Ocean Network

ON Havkandidat og samspillet om utvikling av fremtidens arbeidskraft
Alf Hjelmaas, styreleder ON Ocean Network

Sameksistens i havnæringen
Renate Gustad, daglig leder Nordmøre Fiskebåt

Kort presentasjon av ny stedlig leder i Kristiansund
Nils Erik Hellem, driftsdirektør Nyhamna A/S Norske Shell

Kl. 1700-1900   
Middag og underholdning

Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset med plasser.

Thon Hotel Kristiansund - Innlandet KNN
Medlemsmøte

Frokostmøte Tingvoll24.juni.2021 kl. 08:00
Tingvoll Fjordhotell

Gå til Medlemsmøte

Legg til i kalender 24.06.2021 08:00 GMT+2 Frokostmøte Tingvoll

Tingvoll kommune har et rikt næringsliv som kommunen er veldig stolte av. Næringslivet er hele tiden i endring, og kommunen har et sterkt ønske om å legge til rette for videre vekst og utvikling. Hvordan skal vi skape nye arbeidsplasser og tiltrekke oss den kompetansen næringslivet trenger? Et av suksesskriteriene for å lykkes med dette er et godt samspill mellom næringsliv, kommune og fylket. I den anledning inviterer Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) og Tingvoll kommune til et dialogmøte. 

Tid:        Torsdag 24. juni kl. 08:00-10:00 (frokostservering 08:00-08:20)
Sted:     Tingvoll Fjordhotell


Program:

 • Næringslivsundersøkelsen – hva ble resultatet? 
 • Gründersatsing – hvordan kan hoppid.no bidra?
 • Attraktiv region – hvordan kan vi jobbe for å styrke regionen fremover. 

Etter innledningen åpnes det for dialog på bakgrunn av presentasjonen over .
Hva skal styrkes og hva må vi jobbe med?
 
Påmelding via skjema, og frist for påmelding er 22. juni. Møtet er gratis. 
 
Velkommen!

Tingvoll Fjordhotell KNN
Konferanse

Nordmørskonferansen 202102.september.2021 kl. 08:30
Kulturfabrikken, Kristiansund

Gå til Konferanse

Legg til i kalender 02.09.2021 08:30 GMT+2 Nordmørskonferansen 2021

VELKOMMEN TIL
NORDMØRSKONFERANSEN 2021

Vi ser fram til å ønske vel møtt til årets konferanse, som har tema «Vekstkraft på Nordmøre».

Klikk her for å se programmet.

Et handlingsrettet program, med fokus på utfordringer og suksesskriterier knyttet til befolkningsendringer, næringsvekst og bærekraftige lokalsamfunn, er snart klart for utsendelse. Formålet med dagen er å komme et skritt nærmere hvordan vi selv kan jobbe med utfordringene.

Det er begrenset med plasser på årets konferanse, og vi oppfordrer alle interesserte til å melde seg på tidlig for å sikre seg plass.

Å legge til rette for kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverksbygging står som alltid sentralt når vår engasjerte komité planlegger Nordmørskonferansen.

Flere aktuelle og retningsgivende aktører kommer for å bidra, når vi nå setter søkelys på Nordmøres vekstkraft de neste 20-30 årene og – ikke minst - hvilke faktorer som vil kunne påvirke mulighetene for en positiv utvikling.

Fra visjoner til fakta

Hva skal til for at flere ressurspersoner oppdager mulighetsrommet og velger Nordmøre?
Hva kan vi gjøre sammen for planmessig og systematisk å påvirke framtidsutsiktene våre?
Hva styrer befolkningsutviklingen, og hvilke grep kan vi ta for å snu en nedadgående trend?
Hvilke faktorer rår vi over selv i denne tiden preget av sentralisering?
Hvordan kan vi best mulig legge en felles strategi for vekst og utvikling på Nordmøre?

Vi har:

 • ledige stillinger, boligtomter og næringsareal tilgjengelig
 • et innovativt næringsliv
 • bedrifter som gir nyansatte rom for utvikling og ansvar
 • offentlig sektor som roper etter kompetanse
 • små, spennende og spesialiserte forskningsmiljøer
 • høgskolesenter, og vi ser fram til at Campus etableres med full tyngde
 • et rikt utvalg kultur- og idrettstilbud
 • fantastisk natur

I tillegg sitter vi på kanten av det store matfatet verden trenger.

Vi ønsker, med årets konferanse, å gripe ytterligere tak i kvalitetene, mulighetene og potensialet i vår fantastiske region.

Selve konferansen slutter ca. kl. 16:00 og etterfølges av middag for de som ønsker det.

Nordmørskonferansen er regionens viktigste møteplass i miksen næringsliv og offentlig sektor. Konferansen er en spennende arena, og deltakerne er ledere både fra det private næringsliv, det offentlige og fra organisasjoner. 

Priser eks. mva:
Konferanse inkl. lunsj (medlem) – kr. 2 300 
Konferanse inkl. lunsj og middag (medlem) – kr. 3 300 
Konferanse inkl. lunsj (ikke-medlem) – kr. 3 300
Konferanse inkl. lunsj og middag (ikke-medlem) – kr. 4 300 

Kulturfabrikken, Kristiansund KNN
Kurs

Kurs i NS 840707.september.2021 kl. 09:00
Campus F13, Fosnagata 13, 6509 Kristiansund

Gå til Kurs

Legg til i kalender 07.09.2021 09:00 GMT+2 Kurs i NS 8407

Velkommen til kurs i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 

Målsetning 
Hensikten med kurset er å gi deltakerne kjennskap til standarden slik at prosjektene kan gjennomføres i henhold til kontrakt. Det legges også fokus på blant annet riktig håndtering av endringer for å sikre prosjektets interesser. God kjennskap til standarden sikrer økt fortjeneste i prosjektet.

Målgruppe 
Ledere og medarbeidere som arbeider med totalentreprisekontrakter.

Kursinnhold
Kurset vil spesielt vektlegge endringene i den nye standarden og de sentrale bestemmelser i denne. Særlig vil vi belyse det som er spesielt ved totalentrepriser, herunder tiltransport, risiko for grunnforhold og byggherrens prosjektering.

Kurset vil gi:

 • Økt kunnskap om totalentreprise og den nye NS 8407, herunder forholdet til NS 8405/3431
 • Økt bevissthet omkring risikobildet i totalentreprise
 • Kunnskap om roller og kommunikasjon i prosjektet
 • Kunnskap om riktig håndtering av endringer
 • Forståelse for fremdriftsstyring og kompetanseheving med hensyn til hvilke rettigheter entreprenøren har
 • Bedre kontraktsgjennomføring, forståelse og fortjeneste i prosjektet.

Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Deltakerne må ha med standarden til kurset.

Pris: kr 3.850,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 4.700,- for andre. 

Campus F13, Fosnagata 13, 6509 Kristiansund KNN
Annet

Karrieredagen 202115.september.2021 kl. 09:00
Kristiansund vgs & Braatthallen

Gå til Annet

Legg til i kalender 15.09.2021 09:00 GMT+2 Karrieredagen 2021

Har din bedrift fokus på langsiktig rekruttering? Til Karrieredagen kommer 10.-klassingene fra Ytre Nordmøre, for å få et innblikk i de mulighetene som er i egen region med tanke på sitt videre utdanningsvalg. Dette er en unik mulighet til å nå ut til elevene før de tar sine valg om utdannelse til våren!

Tid: Onsdag 15. september kl. 09:00-14:00
Sted: Kristiansund videregående skole og Braatthallen

Karrieredagen er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal gi elevene et realistisk og levende bilde av utdannings-, arbeid og karriereveier som finnes i egen region. Her skal ungdommen få en sjanse til å lære mer om mangfoldet i regionalt næringsliv, både i privat og offentlig sektor, og på denne måten være en motivasjonsfaktor for at elevene velger en utdanningsretning og et yrke som finnes i egen region.

Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagen gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan bidra til rekruttering på sikt. Vi håper næringslivet på Nordmøre er positive til arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Arrangementet følger FHIs og kommunens anbefalinger for større arrangementer. Gjennomføring vil være smittevernstilpasset. 

Kristiansund vgs & Braatthallen KNN
Konferanse

Kvinner midt i20.oktober.2021 kl. 11:00
Thon Hotel Kristiansund

Gå til Konferanse

Legg til i kalender 20.10.2021 11:00 GMT+2 Kvinner midt i

Program:
Kl. 1100 Registrering og lunsj 
Kl. 1200 Åpning  
               Ole Jonny Rugset, daglig leder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS 
Kl. 1215 Flink-pike-syndromet 
               - en styrke og en svakhet i med- og motvind 
               Mari Westad, daglig leder Heim Næringsforening 
Kl. 1245 Hvordan stå i vinden, når det blåser med storm styrke 
               Lederansvar 2020 – alle dilemmaene og utfordringene 
               Sidsel Sæterøy, administrerende direktør Safepath 
Kl. 1315 Kaffepause 
Kl. 1350 Frisk bris på Fedje - storsatsing med kvinner i front! 
               Anne Gro Gulla, styremedlem Feddie Ocean Distillery AS 
Kl. 1420 Hvilken vei blåser vinden 
              - hvilke supertrender vil forme samfunnet og hverdagen vår framover 
               Elisabeth Blomvik, leder Divisjon Personmarked Sparebanken Møre 
Kl. 1450 Beinstrekk og påfyll av kaffe 
Kl. 1510 Medvind for kvinnfolk og fe 
               Odin Jensenius, økologisk sauebonde og kommunikasjonsekspert 
Kl. 1600 Avslutning faglig del 

Kl. 1615 Afternoon Tea 
               Litt om historien bak konseptet  
               Lill-Marita Stensby, Food and Beverage Manager Thon Hotel Kristiansund 
               Taffelmusikk  
               Margaret Rensvik, Operaen i Kristiansund 

Kvinner midt i er en konferanse for og med damer i regionen. Med konferansen ønsker vi å gi positivt påfyll i form av kunnskap og inspirasjon. Tiden før, mellom og etter foredragene brukes til nettverksbygging. Vi håper både programmet og møteplassen vil gi en god porsjon motivasjon. Kvinner midt i har mål om å være en sosial møteplass, som gir et positivt insentiv for arbeidet på egen arbeidsplass. Konferansen gir en unik mulighet til å treffe nye samarbeidspartnere og bekjentskaper, samt til å pleie eksisterende.

Konferansen avholdes på Thon Hotel Kristiansund med – slik dagens situasjon er – plass til totalt 110 deltakere. Det legges opp til smittevernstiltak i tråd med retningslinjene fra myndighetene.

Thon Hotel Kristiansund KNN
Konferanse

Desemberkonferansen 202102.desember.2021 kl. 08:00
Kristiansund

Gå til Konferanse

Legg til i kalender 02.12.2021 08:00 GMT+2 Desemberkonferansen 2021

Det er sommer og vi ser nå fram mot en velkommen tid hvor vi, etter alle øremerker, endelig får anledning til å møtes igjen.

Desemberkonferansen 2021 går av stabelen i Kristiansund torsdag 2. desember.

På programmet står tidsaktuelle temaer rettet mot en bransje i drivende utvikling. Aktører opptatt av å finne gode og bærekraftige løsninger, møtes for å utveksle erfaringer og få nyttig informasjon.

Desemberkonferansen er en av energibransjens virkelig ettertraktende møteplasser. Her møtes beslutningstakere fra energi-/operatørselskaper, leverandør-/serviceindustri, bank/finans, politikk og myndigheter.

Mange av oss har nok fått kjenne på savnet etter, og betydningen av, de fysiske arenaene for nettverksbygging og allianser.

Ett er sikkert, - det skal bli utrolig godt å komme tilbake til en mer normal hverdag 😊.

Vi håper å få ønske deg vel møtt på Desemberkonferansen, når den tid kommer.

I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god sommer.

Mer informasjon kommer. 

Kristiansund KNN