Kompetanse

Mange næringslivsbedrifter og kommuner opplever at det er utfordrende å få tak i riktig kompetanse til ledige stillinger og at mange har en utfordring med å rekruttere kvalifiserte personer til stillingene. For å skape vekst i offentlig og privat sektor trekkes tilgang på kompetent arbeidskraft, regionalt utdanningstilbud og lokalt nettverkssamarbeid mellom bedrifter frem som viktige faktorer av våre medlemmer.

KNN har satt i gang et arbeid på dette området med fokus på løsninger både på kort og lang sikt. Blant annet har vi samlet en oversikt over ledige stillinger på Nordmøre. Klikk her for å se ledige stillinger.

Sammen med Autility, Idium, Kontali, Kristiansund kommune, Simployer Capitech og SpareBank 1 Nordmøre gjennomfører vi en markedsføringskampanje knyttet til 7 utviklerjobber i Kristiansund. Klikk her for å gå til kampanjen og stillingsutlysningene.

Ta kontakt med daglig leder Ole J. Rugset i KNN dersom du ønsker å delta eller har spørsmål knyttet til prosjektet.

Kompetanse og rekruttering viktigst for næringslivet på Nordmøre   
Som en del av prosjektet «Attraktive Nordmøre» gjennomførte KNN en ny næringslivsundersøkelse i februar. Over 180 bedrifter fra alle kommuner på Nordmøre svarte på undersøkelsen der 55 prosent svarte at de har utfordringer med å finne riktig kompetanse til sin bedrift.  32 prosent svarte at det er vanskelig å få ta i riktig arbeidskraft. 44 prosent svarer at tilgang til kompetanse er viktig for selskapene på Nordmøre de neste årene. Over halvparten oppgir at utdanningstilbudet i regionen må løftes frem på vegne av næringslivet de neste årene. 

KNN fortsetter nå kartleggingen: Hvilken kompetanse trenger offentlig og privat sektor på Nordmøre?
Hva er behovet nå og hvilken kompetanse trengs i regionen i fremtiden?
KNN inviterer til en serie med samlinger for å kartlegge behovet for kompetanse for offentlig og privat sektor på Nordmøre mer inngående. 
Det vil gjennomføres 5 samlinger i ulike kommuner på Nordmøre for å sikre bred deltakelse fra både små og store virksomheter innen ulike næringer.