Havområdet

Nordmøre har i dag mange virksomheter knyttet til havområdet, som er en næringen med et stort potensial for vekst fremover. For å optimalisere dette potensialet kreves et målrettet samarbeide mellom:

  • næringslivsaktørene i området
  • næringslivsaktørene, kommunene, fylkeskommunen og andre aktuelle offentlige instanser
  • næringslivsaktørene, FOU-miljøet og akademia

KNN har etablert en ressursgruppe for å styrke og utnytte potensiale i disse havnæringene. Ved å utnytte den samlende kompetansen i klyngen av bedrifter i dette området, kan dette gi store muligheter for vekst og utvikling. 

Mer informasjon kommer.

Ta kontakt med daglig leder Ole J. Rugset i KNN dersom du ønsker å delta eller har spørsmål knyttet til prosjektet.