Valgaktiviteter våren 2021

13. september 2021 er det stortingsvalg i Norge. NHO Møre og Romsdal har, i samarbeid med en rekke nærings- og arbeidslivsorganisasjoner i fylket, tatt initiativ til flere digitale arrangement i tiden før valget. 

Valgaktiviteter våren 2021

Her skal vi bli nærmere kjent med listetoppene fra Møre og Romsdal og få innsikt i hvordan de politiske partiene stiller seg i lokale, regionale og nasjonale saker som er viktige for næringslivet.

I løpet av april-mai arrangeres det fem «Politikertreff» der vi blir nærmere kjent med listetoppene fra Møre og Romsdal. Her presenterer partiene sine viktigste næringspolitiske saker, bedriftene kommer med appeller og deltagerne får mulighet til å stille spørsmål. Politikertreffene skjer i Teams.

Videre blir det i mai og juni arrangert digitale lunsjmøter, der vi setter helt konkrete saker på dagsorden og utfordrer politikerne i ulike næringslivspolitiske temaer.

Webinarene er gratis. Du kan melde deg på ett eller flere webinarer samtidig.

POLTIKERMØTER – bli kjent med partienes toppkandidater i Møre og Romsdal og næringspolitikken de går til valg på:

Fredag 30. april 09.00-10.00: Høyre
Fredag 7. mai 09.00-10.00: Arbeiderpartiet
Tirsdag 11. mai 10.30-11.30: Senterpartiet
Fredag 14. mai 09.00-10.00: Fremskrittspartiet
Fredag 18. mai 09.00-10.00: Kristelig Folkeparti

TORSDAGSLUNSJ med næringspolitiske temamøter

Torsdag 20. mai 11.00-12.00:
Havnæringene i Møre og Romsdal – Maritim stortingsmelding

Torsdag 27. mai 11.00-12.00:
Samferdsel – Nasjonal Transportplan 2022-2033

Torsdag 3. juni 11.00-12.00:
Kompetanse, jobbskaping og verdiskaping i Møre og Romsdal

Torsdag 10. juni 11.00-12.00: Eksport/internasjonal handel i eksportfylket Møre og Romsdal

Torsdag 17. juni 11.00-12.00:
Hvordan legge til rette for næringsmuligheter i det grønne skiftet?

Torsdag 24. juni 11.00-12.00:
Hva er næringsvennlig skatte- og avgiftspolitikk i Møre og Romsdal?

Innhold/tema i enkeltmøter kan bli endret dersom f.eks. dagsaktuelle saker på tilsier det.

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ.
PÅMELDINGSFRIST til webinarene: onsdag 28. april kl. 16.00.
Alle påmeldte vil få tilsendt lenke til sendingene. Webinarene blir lagt ut på nett i ettertid.

Godt valg!

Året 2020

06 mai 2021

Det har vært et krevende år for alle. Et år med store kontraster der flere bedrifter har møtt utfordringer det vil ta tid å komme seg rundt. For andre har året bidratt til å se muligheter og skape vekst.