Unge talenter på jobbjakt

Flere nyutdannede og unge talent er nå på jobbjakt – også her i regionen. Det første kullet av United Cities Internship Program i Kristiansund er ferdige i mai. Flere av de har et ønske om å bli på Nordmøre. – Nå har flere bedrifter mulighet til å sikre seg unge talent med mye internasjonal kompetanse på bærekraft og prosjektledelse, sier leder i KNN Ole Rugset.

Unge talenter på jobbjakt

I september 2022 startet 9 interns på United Cities Internship Program i Kristiansund. De er fra ulike land, men felles er at de har utdanning innen bærekraft og utvikling. Dette er unge mastergradsutdannede med bakgrunn innen et bredt spekter av fagfelt, som sitter på verdifull kompetanse og erfaring og har det siste året har jobbet med flere ulike prosjekter i regionen.

Les mer om kompetansen til de unge talentene på jobbjakt her: Programorganisering (mrfylke.no)

– Ny næringsvekst på Nordmøre er avhengig av at vi lykkes med å skaffe kompetansen man har behov for i både privat og offentlig sektor. Her har vi allerede unge personer som ønsker å bli i regionen. Da bør bedriftene tenke 3-5 år frem i tid og se hva slags kompetanse trenger vi nå nå våre mål på utvikling og bærekraft, sier Rugset.

Daglig leder i Kom Trainee Tove Åstasund Iversen oppfordrer også bedriftene til å tenke nytt når det kommer til rekruttering.

– Mange bedrifter mottar søknader fra nyutdannede med ønsker jobb. Her kan man koble de på Kom Trainee-ordninger, så gir det både erfaring til unge talent, samt verdifull kompetanse inn i bedriftene, sier Iversen.

Les mer om Kom Trainee: Bli trainee på Nordmøre — Kom Trainee

–  I tillegg får de unge et nettverk og faglig påfyll underveis som har stor nytteverdi for bedriftene.

 

Ta kontakt for mer informasjon: helene.haugland.landoy@mrfylke.no

Helene Haugland Landøy- Programkoordinator - United Cities Internship Program Campus Kristiansund

 

Ødeleggende for utvikling og vekst i Nordmørsregionen

02 mars 2023

Regjeringen har et ønske om å skape vekst, utvikling og omstilling. Men med denne rapporten virker det som om man ønsker å stanse veksten i kystområder, og at utvikling og bosetting kun skal skje i indre og sentrale strøk.