Større mangfold og flere kvinner i lederstillinger

Næringslivet på Nordmøre har rom for mer mangfold og flere kvinner i lederstillinger. Det mener daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum Ole Ruget. -Vi har mange dyktige folk i næringslivet, og vi må utnytte den kompetansen som er i regionen. Og skal vi tiltrekke oss flere flinke folk til Nordmøre, må vi ha en større bredde i ledergrupper og gi unge talent en mulighet, sier Rugset.

Større mangfold og flere kvinner i lederstillinger

Næringsstrukturen i Møre og Romsdal har en relativt tydelig kjønnsprofil. Størst kjønnsforskjell er det innen jordbruk, skogbruk og fiske. Menn utgjør 83,7 av de sysselsette innen jordbruk, skogbruk og fiske og 82,1 prosent av sekundnæringene. Kvinner utgjør 83,1 prosent av de ansatte innen helse- og sosialtjenester.

Og ser man på ledernivå så er det fortsatt en vei å gå.  Topplederundersøkelsen fra 2022 viser at andelen kvinner blant toppledere i næringslivet er 15,5 prosent. Blant styrelederne i de samme selskapene er andelen kvinner 13 prosent.

Undersøkelsen viser at toppledere rekrutteres ofte fra de som har lederstillinger med resultatansvar, som salgs-, divisjons- eller regionsdirektører. Der er det fortsatt stor overvekt av menn, mens det er flere kvinner som leder støttefunksjoner som kommunikasjon og HR.

50-50

Tove Lise Torve, er utdannet sykepleier, men har i mange år jobbet i politikken, sist som fylkesordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune. I januar startet som daglig leder i Sunndal Næringsselskap. Hun mener disse tallene ikke er bra nok.

-Man kan alltid bli bedre. Det handler om å ha bevissthet rundt temaet. Jeg er overbevist om at næringslivet framstår som mer attraktivt om man har flere kvinnelige ledere.

Hvordan skape plass til flere?

-Bedriftene må ha en bevisst politikk. For eksempel en målsetting om 50-50 representasjon av begge kjønn i de ledende stillingene. Da må man forholde seg til målet i rekrutteringsarbeidet, sier Torve.

Ole Rugset i KNN støtter denne målsettingen.

-Dersom de største selskapene går foran og viser bredde og mangfold i alle ledd i organisasjonene, så vil også sammensettingen i ledergruppen endre seg. 50-50 i ledergruppen bør være et mål for flere.

 Heiarop i arbeidslivet

Torve sier hun i dag har en hverdag som er hektisk, artig og interessant.

- Det å arbeide med næringsutvikling og samfunnsutvikling er meningsfullt og givende. Og så treffer jeg mange interessante og trivelige mennesker.

-Jeg har alltid fått hyggelige heiarop gjennom hele min karriere – og spesielt i politikken. Men et råd jeg ville gitt meg selv som yngre; Du er tøffere enn du tror!

 Cathrine V. Henden jobber som markedssjef i Nordic Halibut på Averøy. I ledergruppen er det flere kvinner og Henden sier hun møter mange ulike personer og fagfelt i sin arbeidshverdag.

-I Nordic Halibut skal vi henvende oss både til kunder og mulige kunder i inn og utland, politikere og myndigheter, ulike organisasjoner, lokalsamfunn, og investorer for å fortelle om det fantastiske produktet vi har fått til her på Nordmøre. I tillegg skal jeg også utvikle markedsplaner og gjennomføre markedsaktiviteter, med fokus på å øke salget og kjennskap.

Henden har en bachelor i Markedsføringsledelse med spesialisering i logistikk og får virkelig brukt sin kunnskap, kreativitet og erfaring i selskapet. Hun er opptatt at man ser løsninger, ikke problemer i arbeidsdagen.

- Ikke alt er lett, og det skal det ikke være. Prøv så langt det er mulig å ikke presentere et problem uten å ha noen alternative løsninger. Til meg selv som 18 åring ville jeg nok ha presisert at man må tørre å være litt mer uredd og fryktløs, for det aller meste er ikke så skummelt som man først hadde tenkt.

Unge talenter på jobbjakt

10 mars 2023

Flere nyutdannede og unge talent er nå på jobbjakt – også her i regionen. Det første kullet av United Cities Internship Program i Kristiansund er ferdige i mai. Flere av de har et ønske om å bli på Nordmøre. – Nå har flere bedrifter mulighet til å sikre seg unge talent med mye internasjonal kompetanse på bærekraft og prosjektledelse, sier leder i KNN Ole Rugset.

Ødeleggende for utvikling og vekst i Nordmørsregionen

02 mars 2023

Regjeringen har et ønske om å skape vekst, utvikling og omstilling. Men med denne rapporten virker det som om man ønsker å stanse veksten i kystområder, og at utvikling og bosetting kun skal skje i indre og sentrale strøk.