Satsning på Kristiansund sentrum

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) igangsetter nå et pilotprosjekt for å teste om det er ønskelig – på en effektiv måte – å kjøre felles markedsføring for aktørene i sentrum. Det være seg samtlige sentrums- og kulturaktører.    

Satsning på Kristiansund sentrum

Felles kampanje for å markedsføre aktørene i sentrum  

Vi ser at våre opprinnelig planlagte kampanjedager i tidsrommet 24.-26. August kommer tett på sommerferien for de fleste, og har derfor valgt å flytte kampanjen til følgende to helger:  
21.-23. september under Festspillene i Kristiansund (FiK) 
26.-28. oktober under Nordic Light Fotofestival (NLE)  

Begge disse kulturarrangørene har mange besøkende og artister som kommer utenbys fra. Disse vi gjerne vil ha informasjon om alt fra overnattingssteder, til tilbud innenfor shopping, skjønnhetspleie, servering og andre kulturelle opplevelser. Vi ønske derfor å teste kampanjedager ved å lage en felles digital kampanje som både FiK, NLE, KNN og andre deltagende aktører kan dele i sine kanaler.  
 
Vårt mål med kampanjen er å skape en positiv effekt for å tiltrekke enda flere besøkende og at aktørene i sentrum kan dra nytte av hverandre ved at dere selv viser frem det beste av det sentrum har å tilby. På denne måten kan vi skape en unik opplevelse for alle som besøker Kristiansund sentrum, både nordmøringer og tilreisende.  
 
Vi håper så mange som mulig ønsker å delta på kampanjen med aktiviteter og spesialtilbud.  

Sammen kan vi gjøre Kristiansund sentrum til et enda mer attraktivt sted å besøke!  
 
For å presentere aktørene i Kristiansund sentrum fra sin beste side, ønsker vi å samle inn tilbud og kampanjer fra dere. Prosjektet er i høy grad avhengig av at aktørene selv bidrar med et attraktivt program og tiltalende kampanjepriser; Og ikke minst: At en stor del av aktørene i sentrum deltar. Vi i KNN koordinerer innsamlingen av digitalt materiell med tilbudene fra deltakende virksomheter for å presentere dette i en felles nettbasert, digital brosjyre. Denne ønsker vi å dele via våre kanaler og i samarbeid med dere og andre aktører som deler i sine kanaler.   
 
Påmeldingsskjema 👉finner du her👈  
Påmeldingsfrist er 1.september.  

*Alle aktører i sentrum inviteres til å delta på kampanjen. Deltagelse er kun kostnadsfritt for medlemmer av KNN. For aktører som ikke er medlem, påbeløper en kostnad på 1500,-  

 
Ønskede tiltak
Medlemmer av KNN med virksomhet i sentrum, har gitt tilbakemeldinger om noen ønskede tiltak som vi etterstreber å gjennomføre. Vi søker derfor oppstartsmidler for å få på plass en egen ressurs, som skal ha som i hovedoppgave å ivareta interessene til aktørene i sentrum. 

Vedkommende skal bidra til å skape økt aktivitet og attraktivitet og være et bindeledd mellom offentlig og privat sektor.  I påvente av midler til å få på plass en egen ressurs, planlegger vi dette samarbeidet/pilotprosjektet med kampanjedager. Du er velkommen til å komme med innspill til temaer som burde tas opp i styringsgruppen. Innspill kan sendes til kristiansundsentrum@knn.no 

Byutvikling
 Byutvikling er et begrep med bredt omfang. Møre og Romsdal Fylkeskommune og Kristiansund kommune har gjort mange grep for å øke attraktiviteten til sentrumsområdene, og vi ønsker nå å videreføre det gode arbeidet for å skape et attraktivt handels- og opplevelsessentrum for regionen.   
 
11. januar i år ble det avholdt et møte hvor samtlige sentrumsaktører var invitert. Her ble det valgt en styringsgruppe som skal sørge for at sentrumsaktørenes interesser blir ivaretatt.  
Sammen med styringsgruppen jobber vi i KNN for å skape en aktiv sentrumsforening.   
 
Styringsgruppen består av:  
Helene N. Oxaas, Alti  
Karina Anette Gregersen, Frisørverden   
Merethe Kjellnes, ZikkZakk frisør A/S    
Reidar Nisja, Shoeart   
Saya Tahir Zahawi, LD studio og House of Shehrazad  
Steffi Ramstad, Elon   
Thomas Hoem, Hoemgruppen  
 
Styringsgruppen har enstemmig valgt Merethe Kjellnes som leder.  
 
Vi har hatt møter med ulike aktører i markedet, – blant annet Norsk Sentrumsutvikling og etter en rekke innspill, velger vi nå å kjøre i gang dette pilotprosjektet.  

Den digitale trusselen

23 mai 2024

Nasjonalt Cyberkrimsenter, NC3, ble åpnet i 2018, og er Politiets spydspiss i kampen mot digital kriminalitet. NC3 har mål om å være en vesentlig bidragsyter til trygghet for norske innbyggere og virksomheter i det digitale rom. De kommer til Nordmørskonferansen for å fortelle om rapporten «Cyberkriminalitet 2024» som løfter frem fenomenene NC3 mener vi ha størst betydning for trussellandskapet slik det er i dag og for den forventede utviklingen på mel­lomlang sikt.

Elise Sendstad

23 mai 2024

Elise Senstad er seniorkonsulent i AFF og en del av NHH-miljøet - Et spisset og ledende miljø for forsking og utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse i Europa. Elise har nøkkelkompetanse innen utvikling og drift av store internasjonale virksomheter, spesielt innen teknologibransjen. I tillegg til lederutvikling, har Elise bred erfaring med strategisk arbeid, organisasjonsutvikling, intern kommunikasjon og prestasjonsstyring.