Samlet medlemmene om veien videre

har vært tett på medlemmene våre 11. og 12.september. Målet har vært å få innspill fra næringslivet om veien videre.
Samlet medlemmene om veien videre

– Det har vært to viktige dager, fylt med gode diskusjoner og innspill. Vi har fått bedre innsikt i hva medlemmene ønsker av næringsforeningen, og ikke minst hva de mener KNN bør prioritere. Vi tar med oss dette når vi nå skal stake ut ny kurs for næringsforeningen, sier styreleder Johan Aas.

Stort engasjement
Det var totalt rundt 100 stykk som møtte opp på medlemsmøtene i de tre nordmørskommunene – og engasjementet var stort.
– Det er godt å se at medlemmene har benyttet sjansen til å være med og påvirke retningen til KNN. De fortjener skryt for å ha tatt seg tid i en travel hverdag, sier Aas.

Møtene startet med en statusoppdatering fra KNN av konstituert daglig leder Monika Eeg, og en orientering om strategiprosessen av styreleder i KNN Johan Aas. Mest tid var derimot satt av til gruppearbeid og diskusjon, ledet av Jan-Erik Larsen.

Under møtene fikk KNN innspill på hva de bør prioritere og ikke. Fremtredende var fokuset på rekruttering til regionen, rollen som et «talerør» for næringslivet i viktige saker, og mer kontakt med medlemmene.

Veien videre
Nå skal styret i KNN stokke alle innspill som har kommet de siste dagene og jobbe videre med å lande en ny strategi for regionens største næringsforening. Styrelederen er klar på en ting:

– Hovedmålet vårt vil fortsatt være å jobbe for næringslivets interesser – gjøre det attraktivt å bo, jobbe og drive virksomhet i regionen. Nå gjenstår jobben med å prioritere hva vi skal vektlegge for å nå det målet. En jobb jeg med trygghet kan si vi er mer rustet og motivert til å gjennomføre etter disse to dagene, sier Aas.

 

Informasjonsmøte Action Now

23 februar 2021

Kristiansund Ballklubb ønsker å utvide sitt samfunnsansvar ved å sette fokus på bærekraft, og inviterer i den anledning bedrifter til informasjonsmøte på Thon Hotel Innlandet tirsdag 2. mars.

Utdannings- og karrieremuligheter på Nordmøre

19 februar 2021

Søknadsfristen til videregående opplæring nærmer seg, og kanskje kjenner du noen som trenger tips? Vi har forsøkt å vise noen av de utdannings- og karrieremulighetene som finnes på Nordmøre i en kort film.