Optimistiske arbeidsgivere trenger flere fagarbeidere

Bedriftsundersøkelsen 2021 fra NAV Møre og Romsdal viser at 23 prosent av bedriftene i Møre og Romsdal forventer flere ansatte om ett år, mens 14 prosent venter en reduksjon. Sammenlignet med de andre fylkene er det stor mangel på arbeidskraft i Møre og Romsdal.

Optimistiske arbeidsgivere trenger flere fagarbeidere

23 prosent av bedriftene i Møre og Romsdal forventer flere ansatte om ett år, mens 14 prosent
venter en reduksjon. Sammenlignet med de andre fylkene er det stor mangel på arbeidskraft i
Møre og Romsdal. Det er spesielt innen håndverksfag og helserelaterte yrker at det er vanskelig å
rekruttere ønsket kompetanse

– Årets bedriftsundersøkelse bekrefter det vi vi opplever i vår daglige kontakt med arbeidsgivere. Vi
har utfordringer med å skaffe arbeidskraft til bedrifter innen flere bransjer, spesielt innen bygg og
anlegg. Landbruk, reiseliv og verftsindustrien mangler også mye personell grunnet innreisereglene.
Når pandemien er over, og næringslivet går tilbake til normal aktivitet, kan rekruttering av nye
medarbeidere bli en enda større utfordring. Vi jobber aktivt sammen med næringslivet for å
kvalifisere arbeidssøkere gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Samtidig arbeider vi sammen med
fylkeskommunen for å få flere til å fullføre videregående utdanning, sier direktør Stein Veland.

Hovedfunn

Det viktigste resultatet i bedriftsundersøkelsen er hvilke forventninger bedriftene har til endring av
antall ansatte, utvikling av mangel på arbeidskraft og oversikten over hvilke yrker bedriftene har
vanskeligheter med å rekruttere til.

23 prosent av bedriftene i Møre og Romsdal forventer flere ansatte om ett år, mens 14 prosent
venter en reduksjon. Dette er omtrent på samme nivå som i de siste 5 årene. Sammenlignet med de
andre fylkene er det bedriftene i Møre og Romsdal som er minst optimistiske i forhold til dette.

De siste tre årene er det blitt vanskeligere å rekruttere ønsket kompetanse. I år svarte 24 prosent av
bedriftene at de over en tremåneders periode ikke har lykkes å rekruttere ønsket kompetanse.
Koronarestriksjoner og stengte landegrenser, for få med utdanning innen håndverksfag og et økende
behov for helsearbeidere under koronaperioden, er blant forklaringene. Mangelen på arbeidskraft i
fylket vårt er beregnet til 3 800. Det er høyt sammenlignet med landet, som har en mangel på
45 000.

Som i de foregående årene er det klart størst mangel av arbeidskraft innen helserelaterte yrker og
innen håndverksfag. Dette gjelder både i Møre og Romsdal og i landet.

Undersøkelsen i sin helhet finner du ved å trykke her. 

Ta turen til Kristiansund sentrum!

03 juni 2021

Denne helgen er alt lagt til rette for en innholdsrik og hyggelig handel i Kristiansund sentrum. Butikkene er pyntet til fest og Snadderfestivalen finner du på Rådhusplassen. Sundbåten tar deg gratis til sentrum fredag og lørdag, og det er gratis parkering på kommunens plasser og i ALTI Storkaias parkeringshus.