Omdømme: Nordmøre er kjent for fisk, vakker natur og fotball

En ny omdømmeundesøkelse viser at Nordmøre og Kristiansund er kjent for hav, fiske, natur og fine fjell. Fotball og KBK kommer også høyt opp på listen. -Undersøkelsen viser at vi har sterke merkevarer i regionen og at vi er kjent for det vi faktisk er; hav og vakker natur. KBK har også vært positive for regionen, og de har vært flinke til å løfte fram Nordmøre og regionen på en positiv måte, sier daglig leder i KNN Ole Jonny Rugset.

Omdømme: Nordmøre er kjent for fisk, vakker natur og fotball

Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med KNNs prosjekt Attraktive Nordmøre og har spurt over seks hundre unge mennesker i alderen 25-39 år bosatt i Trondheim, Bergen og Oslo.

På spørsmål om hva man assosierer med Kristiansund, så svarer 19 % fiske, 11 % fotball og 9 % kyst. KBK kommer også høyt opp på listen. På samme spørsmål om Nordmøre svarer de unge fiske (16 %), vakker natur (14 %) og Atlanterhavsveien (10 %).

Andre assosiasjoner på listen er hav, båter, klippfisk, campus, olje, fjell, vær og vind.

-Det er stor bredde i hva folk assosierer vår region med; fra natur, folk, kultur og næring. Og det er i hovedsak positive saker og områder som nevnes, sier Rugset.

Jobbmuligheter

Når man spør om jobbmuligheter i regionen svarer flest at de tror det er jobbmuligheter inne fiskeoppdrett/havbruk (67%), olje- og gass industri (23%) og innen industri (15 %). Offshore, helse og offentlig sektor kommer også høyt på listen.

-Dette reflekterer jo næringslivet på Nordmøre på en riktig måte, sier Ruget. De største næringene på Nordmøre er jo fiske og hav, samt industri og olje og gass.

For å flytte til et mindre sted nevner et klart flertall muligheten for en interessant /god jobb (32 %) eller at man har fått seg jobb (30 %) som viktigst. Venner og familie og nettverk er også avgjørende for om man skal flytte til et mindre sted.

– Ny næringsvekst er avhengig av at vi lykkes med å skaffe kompetansen man har behov for i både privat og offentlig sektor. Omdømmet vårt er helt avgjørende for hvordan vi skal lykkes med dette, sier Rugset.

Kjent, men dårlig inntrykk

Undersøkelsen spurt også unge i Norges tre største byer om hvor godt inntrykk de har av Kristiansund og Nordmøre. 8 % har et godt inntrykk av Kristiansund, 11 % har et godt inntrykk av Nordmøre. 77 % og 73 % har et dårlig eller svært dårlig inntrykk.

-Her har vi alle en stor jobb å gjøre, både næringslivet, kommunen og befolkningen. Vi må bli flinkere til å snakke fram vår egen region og samarbeide på tvers. Jobbmuligheter og gode merkevarer er viktig, men det er helheten av kommunikasjon og inntrykk som danner et omdømme for en region.

Når man spør om de kunne tenke seg å flytte til Nordmøre svarer kun 4 % i stor grad, mens 60 % svarer i svært liten grad.

-Vi kan ikke få alle unge i store byer til å flytte til Nordmøre. Men med Campus Kristiansund ferdig i 2024, en bredde i utdanningstilbud og jobbmuligheter, så skal vi jobbe for at flere blir på Nordmøre eller flytter tilbake etter endt utdanning.

Årsmøte og seminar KNN

23 mai 2023

Sett av 23. mai for årsmøte i KNN, og seminar i samarbeid med NHO Møre og Romsdal i Kristiansund.

Effektiv språkopplæring gir jobb på rekordtid

08 mai 2023

I løpet av kurset på 500 timer, fordelt på ti uker eller 33 dager, lærer deltakerne norsk språk og kultur og blir kjent med nordmenns liv fra vugge til grav, forteller Frank Øyen, daglig leder i Nordic House som kjører kurs på rekordtid sammenlignet med ordinære norskkurs.