Nytt tilbud til innbyggere og næringsliv i Averøy kommune

Averøy kommune tilbyr gratis advokatkonsultasjon på inntil ½ time for kommunens innbyggere og næringsliv.
Nytt tilbud til innbyggere og næringsliv i Averøy kommune

Tilbudet gjelder innenfor de fleste rettshjelpområder som f.eks.

  • Familiesaker: skifte mellom ektefeller, samboerforhold, barnefordeling, samboeravtaler, fremtidsfullmakter, arv og testamenter.
  • Arbeidsrettslige saker: Permitteringer og oppsigelser mm.
  • NAV saker, yrkesskade og forsikringssaker mm.
  • Kjøp, reklamasjon og eiendomstvister mm.
  • Næringssaker, oppstart av virksomheter, finansieringssøknader mm.

Tilbudet gjelder i første omgang annenhver onsdag kl. 10 - 14, med opppstart onsdag 20. mai. 

Time bestilles hos servicekontoret til: 71513500 eller post@averoy.kommune.no

 

Nytt fra Kystkrafta.no

25 juni 2021

Statnett og nettselskapene har i lengre tid arbeidet med planer for hvordan fremtidens kraftforsyning til kysten vår skal bli. Den videre planleggingsprosess for fremtidens nettløsning vil følges opp videre gjennom prosjektet Kystkrafta.

Nordmørsdagene i sentrum

25 juni 2021

Fredag 2. og lørdag 3. juli inviterer butikker og andre aktører til en ny innholdsrik helg i Kristiansund sentrum.