Nytt medlem: Tion AS

Vi ønsker Tion AS velkommen som medlem i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Nytt medlem: Tion AS

Opplever du det krevende å rekruttere kvalifiserte kandidater? Gruer du deg til din HR ansvarlig skal ut i mammapermisjon? Har du virkerlig behov for 100% finansdirektør eller er 50% tilstrekkelig?
Er det økt oppdragsmengde eller interne prosjekter ut over ordinær drift som sliter på organisasjonen?

Tion bistår med både midlertidig og mer varige kompetansebehov der vi med relevant erfaring bistår ditt selskap. I motsetning til en ekstern konsulent, tar vi steget inn i organisasjonen - på lik linje med selskapets ansatte. I utgangspunktet dekker vi kompetansefeltene finans, HR (inkludert rekruttering), ledelse/prosjektledelse og kommersialisering av produkter/tjenester, men har en ambisjon om å utvide dette til andre kompetanseområder der det er mangel på kompetanse.

Tions visjon er "People you like to work with". Ressursene vi knytter til oss skal gi det lille ekstra.

Kontaktinformasjon:
Thomas Aas
Telefon: +47 984 88 409
E-post: thomas@tion.no 


Den digitale trusselen

23 mai 2024

Nasjonalt Cyberkrimsenter, NC3, ble åpnet i 2018, og er Politiets spydspiss i kampen mot digital kriminalitet. NC3 har mål om å være en vesentlig bidragsyter til trygghet for norske innbyggere og virksomheter i det digitale rom. De kommer til Nordmørskonferansen for å fortelle om rapporten «Cyberkriminalitet 2024» som løfter frem fenomenene NC3 mener vi ha størst betydning for trussellandskapet slik det er i dag og for den forventede utviklingen på mel­lomlang sikt.

Elise Sendstad

23 mai 2024

Elise Senstad er seniorkonsulent i AFF og en del av NHH-miljøet - Et spisset og ledende miljø for forsking og utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse i Europa. Elise har nøkkelkompetanse innen utvikling og drift av store internasjonale virksomheter, spesielt innen teknologibransjen. I tillegg til lederutvikling, har Elise bred erfaring med strategisk arbeid, organisasjonsutvikling, intern kommunikasjon og prestasjonsstyring.