Nytt fra Kystkrafta.no

Statnett og nettselskapene har i lengre tid arbeidet med planer for hvordan fremtidens kraftforsyning til kysten vår skal bli. Den videre planleggingsprosess for fremtidens nettløsning vil følges opp videre gjennom prosjektet Kystkrafta.

Nytt fra Kystkrafta.no

Statnett og nettselskapene har i lengre tid arbeidet med planer for hvordan fremtidens kraftforsyning til kysten vår skal bli. Vi går inn i en tid med store endringer, der tilgang til sikker og sterk kraftforsyning vil få stor betydning både for omstilling og videreutvikling av etablert industri samt for etablering av nye industrisatsinger. Da Statnett tidligere i år fremla sitt prefererte løsningsalternativ, førte dette til en stor usikkerhet spesielt på Nordmøre om dette løsningsalternativet ville løse Nordmøres fremtidige behov. Takket være en felles henvendelse til Statnett, sørget KNN sammen med andre for at planen ikke ble konkludert, uten en bedre kartlegging og mer kunnskap om fremtidige planer og behov var kartlagt.

For å fremskaffe bedre underlag, bestemte KNN seg for å samarbeide med bedriftsnettverket ON Ocean Network for gjennomføring av en aktiv prosess for kartlegging og analyse av fremtidige behov. Denne kartleggingsprosessen er nå sluttført, og resultatene av kartleggingen er overlevert til Statnett. Resultatene viser et svært stort behov for ny kraft, både til eksisterende industribedrifter som skal elektrifisere og/eller utvide produksjonen, til utbygging av nye landbaserte oppdrettsanlegg og omlegging innenfor havbruk og transport.

Den videre planleggingsprosess for fremtidens nettløsning vil følges opp videre gjennom prosjektet Kystkrafta, og i fortsettelsen vil det også tas sikte på å få mer oppmerksomhet både fra media og næringspolitiske organisasjoner om mulighetene og utfordringene vi står overfor.

Sterkt nett til kysten gir svært store muligheter både for betydelige investeringer og økt verdiskaping, som igjen vil gi både nye arbeidsplasser og mulighet for gjennomføring av avgjørende miljøtiltak. Uten sterkt nett kan konsekvensen bli at industrietableringer som kunne blitt etablert her havner andre steder.

Prosjektet vil følge saken tett i fortsettelsen, og er mottakelig for alle relevante innspill.

Kystkrafta prosjektet eies av ON Ocean Network SA, og har følgende styringsgruppe:
Alf Hjelmaas (leder), ON Ocean Network
Per Oterholm, Møre og Romsdal fylkeskommune
Arve Goa, Tjeldbergodden Utvikling
Ole J. Rugset, KNN

Se også Kystkrafta.no  

Nordmørsdagene i sentrum

25 juni 2021

Fredag 2. og lørdag 3. juli inviterer butikker og andre aktører til en ny innholdsrik helg i Kristiansund sentrum.

Sommertreff

23 juni 2021

Sommertreffet på Thon Hotel Kristiansund samlet totalt 68 deltakere. Programmet hadde fokus på samarbeid, omstilling og innovasjon.