Nyheter fra Nasjonal helseinnovasjonskonferanse

Her finner du informasjon om innledere og siste nytt fra Nasjonal helseinnovasjonskonferanse som arrangeres 26. september i Kristiansund.

TRYKK HER FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING TIL NASJONAL HELSEINNOVASJONSKONFERANSE 2018.

(17.09.2018) ROBERT MOOD avslutter den faglige delen med å snakke om ledelse og moderne styringssystem.

Han er seniorrådgiver i Orator, generalløytnant (p) og president i Norges Røde Kors. Robert Mood overtok vervet som president i Norges Røde Kors høsten 2017. Han er en høyt dekorert general i Forsvaret og tidligere leder av mange internasjonale oppdrag for FN og NATO. Robert Mood har høy kompetanse i verdibasert ledelse og etter mange år i tjeneste er han overbevist om at det handler om mennesker fremfor fly, fartøy, kjøretøy og våpen. Med praktisk erfaring, som spenner fra drift og omstilling – via ubevæpnet opptreden i dramatiske omgivelser – til kampsituasjoner, byr han på refleksjoner om grunnlaget for seier og suksess som gir impulser og ideer. Overføringsverdiene er mange, og han formidler sitt budskap med stor innsikt og intensitet.

(14.09.2018) Hva/hvilken virkelighet går vi i møte er overordnet tema når GRETHE O. HOLLTRØ – leder for Produkt Person i SpareBank 1 Forsikring – står på talerstolen.

Hun skal snakke om framtidens helse-Norge og forsikringsordninger.

Grethe har vært tilknyttet SpareBank 1 siden 2007, og har hatt ulike stillinger i forsikringsbransjen i over 20 år. Hovedinteressen er innen person, og helseforsikring som skal bidra til å trygge den enkelte ved sykdom og skade. Hun har også arbeidet med bedriftsrådgivning innen Inkluderende Arbeidsliv. Grethe O. Holltrø er utdannet innen økonomi og ledelse.

(14.09.2018) Vi ser fram til å ønske ERIK FOSSE vel møtt tilbake til Kristiansund. Kirurgi og intervensjon er hans tema onsdag 26. september.

Erik Fosse er professor og avdelingsoverlege Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus/Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Han er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi, og professor i kirurgi ved Universitetet i Oslo. Han leder Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus. Intervensjonssenteret driver forskning og utvikling av nye behandlingsmetoder som innebærer bruk av avansert teknologi. I tillegg forsker senteret på organisasjon og økonomi i forbindelse med innføring av nye behandlingsmetoder. Erik Fosse er leder for organisasjonen NORWAC, som driver humanitært arbeid i Midt-Østen. Han har arbeidet som lege i krigssituasjoner i Libanon, Gaza, Afghanistan og Kosovo.

(13.09.2018) JAN E. BRINCHMANN – forskningsgruppeleder dr. med. Nasjonalt senter for stamcelleforskning, Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Universitetet i Oslo – kommer for å snakke om «Hvor går stamcelleforskningen, og hvordan vil stamceller kunne bli brukt i behandling av pasienter?»

Jan E. Brinchmann tok sin legeeksamen ved Royal College of Surgeons i Irland i 1976, og spesialiserte seg som indremedisiner ved OUS og ved sykehus i Canberra, Australia. I løpet av spesialiseringen tilegnet han seg særlig interesse for infeksjonssykdommer. Han forlot klinikken for å ta doktorgrad innen virologi og immunologi på AIDS i 1991. Deretter fortsatte han med postdoktorstudier på HIV, og fikk senere fast jobb som forsker ved Institutt for Immunologi ved OUS. Da Rikshospitalet-delen av OUS flyttet til nye lokaler i 2000, fikk Jan E. Brinchmann ansvar for etableringen av et “Good Manufacturing Practices (GMP)”-regulert renromsanlegg for dyrking av celler for behandlingsformål. Han har siden da vært leder av denne seksjonen i Institutt for Immunologi. Samtidig – rundt år 2000 – endret han fokus på sin forskning til celleterapi og vevsregenerativ behandling. Senere innlemmet han også stamcellebiologi og stamcellers applikasjoner. Hans forskning har vært rettet mot forståelse av biologien innen leddbrusk og, i særdeleshet, mot rollen microRNA spiller i brusk og utviklingen av artrose. Hans forskningsgruppe jobber også med biologien innen endotelceller og bruken av celler for behandling av karidovaskulære sykdommer, samt biologien og mulige terapeutiske anvendelser på ny beindannelse. Jan E. Brinchmann mottok Domagk-Bayer prisen for beste infeksjonsmedisinske publikasjon i 1990 og Medinnovas idépris i 1991.

(12.09.2018) «Viktigheten av utprøvende behandling og utviklingen av immunterapi, – hva skjer?» er tema når Steinar Aamdal – Professor Emeritus MH PhD, Universitetet i Oslo – kommer til Nordmøre.

Han gikk av med pensjon, i mars 2018, fra sin stilling med over 40 år som kreftlege ved Radiumhospitalet. Dette avbrutt av 2 års opphold i USA. Han har i mange år ledet en egen Seksjon for utprøvende kreftbehandling med ansvar for et stort antall kliniske studier opp gjennom årene. De siste 20 årene har fokus vært på immunterapi av cancer. Steinar Aamdal er initiativtager og mangeårig leder av Nordic Network for Early Cancer Trials (Nordic NECT), og han har vært medlem av EMA Scientic Advisory Group in Oncology i mange år. Han jobber nå deltid i firma som rådgiver i Ultimovacs, et biotech firma, som utvikler en kreftvaksine basert på forskning ved Institutt for kreftforskning. (Foto: UiO)

(11.09.2018) Tjenestedesigner ved St. Olavs Hospital HF, Jarl Reitan,skal snakke om digitale tjenester i hjemmet.

Han har for tiden permisjon fra sin stilling som forskningsleder i SINTEF. Siden år 2000 har han jobbet med design- og innovasjonsarbeid i næringslivet og offentlig sektor. Jarl Reitans forskningstema er brukersentrert design, deltakende design og tjenestedesign. Området kjennetegnes av en iterativ, brukersentrert designmetodikk, hvor man innledningsvis gjør et grundig innsiktsarbeid hvor man etablerer et kunnskapsgrunnlag om behov i målgruppen, andre krav og aktuelle muligheter. En drivkraft for Jarl Reitan er å omsette forskningsbasert kunnskap til nye innovasjoner som gir samfunnsnytte.

(10.09.2018) Kari Jorunn Kværner – styremedlem Norway Health Tech/senterdirektør C3 – Center for Connected Care, Oslo universitetssykehus

Kari Jorunn Kværner, øre-nese-halslege av bakgrunn, er CEO ved Senter for fremtidig helse, - et senter for forskningsdrevet innovasjon. Hun har bistilling som professor i helseinnovasjon ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI. Hun har vært med å etablere Norway Health Tech og er selv gründer. Kari Jorunn Kværner har tidligere vært forskningsdirektør ved Ullevål universitetssykehus og innovasjonsdirektør ved Oslo universitetssykehus.

(10.09.2018) Olav Bergheim – Founder and Managing Director of Fjord Ventures – skal snakke om hvordan den teknologiske utviklingen, innen helsesektoren, vil påvirke framtidig behandlingsstruktur.

«Olav Bergheim is the Founder and Managing Director of Fjord VenturesLLC (www.fjordventures.com). Fjord Ventures is a life science accelerator company located in Laguna Hills, California. Fjord Ventures has several companies in its portfolio which include Adagio Medical Inc., Allegro Medical Inc., Anaxiom Corporation, Kato Pharmaceuticals Inc., Metronom Health Inc., Orasis Medical Inc., Otello Medical Inc., Prelude Corporation, Sonendo Inc., Volante Diagnostics Inc. and YAP Therapeutics Inc. Each of these companies was founded by Mr. Bergheim. Prior to starting Fjord Ventures, Mr. Bergheim wasGeneral Partner of Domain Associates. While at Domain he founded several companies including Chimeric Therapies Inc., VenPro, 3F Therapeutics (acquired by Medtronic), Orqis Medical, Vessix Vascular (acquired by Boston Scientific), Volcano Therapeutics (acquired by Phillips) and Glaukos Corporation (NASDAQ: GKOS). Unique to all the healthcare companies Mr. Bergheim has founded is their disruptive forward-looking technologies. Prior to Domain, Mr. Bergheim spent 18 years in general management positions at Baxter Healthcare Corporation, as Corporate Group Vice President as well as President of Baxter’s  Cardiovascular Group with 5000 employees (now: Edwards LifeSciences). Previous Baxter positions included President of Immunotherapy Worldwide, President BioTech Europe, and President of Baxter in Germany and General Manager of the Nordic area. Mr. Bergheim was born at Tingvoll, Norway.»

(05.09.2018) Øystein B. Lian – avdelingssjef/overlege ved Kristiansund sykehus, Helse Møre og Romsdal – vil innledningsvis sette ord på hva vi ønsker å oppnå med Nasjonal helseinnovasjonskonferanse.

Han er ortoped, og har PhD om kroniske senelidelser, biologi og biomekanikk, fra Toppidrettssenteret og Ullevål sykehus.  Øystein B. Lian har tidligere jobbet ved Ullevål sykehus, og han har hatt forskningsopphold over tid i Minneapolis, USA. Øystein B. Lian ble utdannet som lege ved Universitetet i Oslo i 1981, og ble spesialist i allmennmedisin i 1992, og spesialist i ortopedisk kirurgi i 2000. Hans forskningsaktivitet er rettet mot belastningsskader i sener. Han er førsteamanuensis fra NTNU, og mottok sin PhD-grad i 2007. 

(04.09.2018) «Helse som næring, - politiske rammebetingelser nå og i framtiden» er tema når helse- og omsorgsminister Bent Høie kommer til Nasjonal helseinnovasjonskonferanse.

Han har vært stortingsrepresentant fra 2001-2017 og vararepresentant i to perioder før det. Han ledet Helse- og omsorgskomitéen fra 2009-2013. Bent Høie har tidligere vært medlem av blant annet Energi- og miljøkomitéen, Valgkomitéen, Sosialkomitéen og Kommunal- og forvaltningskomitéen. Han har gjennom sin politiske karriere hatt flere tillitsverv i Høyre, samt offentlige verv i forskjellige styrer. Han har sittet som medlem i Randaberg og Stavanger kommunestyre, og vært medlem av fylkesting og -utvalg i Rogaland. Han har også sittet som medlem i Høyres gruppestyre. Bent Høie har grunnfag jus fra UiB fra 1991, og 2-årig studie i hotelladministrasjon fa Norsk hotellhøgskole.

(31.08.2018) KNN gleder seg til å ønske vel møtt til Nasjonal helseinnovasjonskonferanse onsdag 26. september i Kristiansund

Vår møtelederpå selve dagen - Astrid Johanne Brandshaug – er klinikksjef for kirurgi i Helse Møre og Romsdal. Hun har vært i stillingen siden 1. januar 2017. Hun kom da fra stilling som prosjektleder i SNR (Sykehuset Nordmøre og Romsdal), der hun hadde ansvar for medvirkning fra fagmiljøene og kommunene inn i planleggingen av SNR. Astrid Johanne har vært både seksjonsleder og avdelingsleder ved medisinsk avdeling i Kristiansund og Molde. Hun er utdannet sykepleier med spesialisering, og har jobbet klinisk i årene før hun gikk inn i ledelsen i spesialhelsetjenesten. Du finner mer informasjon om konferansen og link til påmelding på http://www.knn.no/aktiviteter/nasjonal-helseinnovasjonskonferanse.

Informasjonsmøte Action Now

23 februar 2021

Kristiansund Ballklubb ønsker å utvide sitt samfunnsansvar ved å sette fokus på bærekraft, og inviterer i den anledning bedrifter til informasjonsmøte på Thon Hotel Innlandet tirsdag 2. mars.

Utdannings- og karrieremuligheter på Nordmøre

19 februar 2021

Søknadsfristen til videregående opplæring nærmer seg, og kanskje kjenner du noen som trenger tips? Vi har forsøkt å vise noen av de utdannings- og karrieremulighetene som finnes på Nordmøre i en kort film.