Nye medlemmer: Autility, Festspillene i Kristiansund og Reksund

Vi ønsker Autility, Festspillene i Kristiansund og Reksund velkommen som medlemmer i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Nye medlemmer: Autility, Festspillene i Kristiansund og Reksund

Bli bedre kjent med 3 av våre nye medlemmer:

Autility AS ble startet våren 2019 og jobber med modernisering av eiendomsbransjen gjennom bruk av blant annet kunstig intelligens. Gjennom integrering av adgangskontroll, inneklima- og energiovervåking og automatisk avvikshåndtering på én og samme plass, slipper brukeren unødvendig tidsbruk og effektiviteten øker.

Besøk bedriftens nettside ved å trykke her.
Besøk bedriftens Facebookside ved å trykke her.

Festspillene i Kristiansund er en videreføring av Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival som har preget kunst- og kulturlivet byen og regionen i 20 år. Festspillene skal skape gode kunstneriske opplevelser for et bredt publikum i regionen og styrke den regionale arenaen for kunstformidling.

Besøk bedriftens nettside ved å trykke her.
Besøk bedriftens Facebookside ved å trykke her.

Reksund AS er et konsulentselskap innen nærings- og forretningsutvikling som bl.a. bistår med å skaffe offentlig delfinansiering til forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU- prosjekt). Størstedelen av virksomheten er knyttet til bedrifter innen fiskeri/havbruk, men selskapet bistår også bedrifter innen bl.a. maritime næringer, olje/gass og reiseliv.

Besøk bedriftens nettside ved å trykke her.

Nytt medlem: Tion AS

14 februar 2024

Vi ønsker Tion AS velkommen som medlem i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

«Bli med hit», Oslo 2024

04 februar 2024

BLI MED HIT til Møre og Romsdal inviterer arbeidslivet til å delta på jobbmessen i Oslo 11. april 2024. Sammen med aktører fra hele regionen skal vi vise at vi er et attraktivt sted å jobbe, bo og leve i.