Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap (NNBT) setter fullt trykk på Talgsjøen og Edøyfjorden!

NNBT er et selskap som eies av kommunene Aure, Kristiansund og Smøla. Formålet er jobbing for bedre samferdselsløsninger på ytre Nordmøre. Selskapet har det siste året tatt flere viktige grep for å sette fart og enda større trykk på arbeidet med realisering av et «Fergefritt Nordre Nordmøre».

Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap (NNBT) setter fullt trykk på Talgsjøen og Edøyfjorden!

Selskapet har starta et 3-årig prosjekt der vi gjennom konkrete og relativt omfattende tiltak skal jobbe fram sikrere løsninger/alternativer for fergefri Talgsjø-forbindelse og fastlandsforbindelse til Smøla. Ei offensiv jobbing fram mot mer modne prosjekt, og dermed flere steg nærmere realisering!
Til dette arbeidet trengs det midler, og i løpet av fjoråret har de tre eierkommunene – Aure,
Kristiansund og Smøla – til sammen stilt opp med hele 2,7 mill.kr i 3-års-perioden 2021-2023.

NNBT har rigget seg for ei offensiv satsing på flere måter:
Olav Ellevset er i en oppstartsperiode engasjert som daglig leder. I tillegg er Iver Nordseth valgt som styreleder, og i styret ellers har han med seg de tre ordførerne – Kjell Neergaard, Hanne Berit Brekken og Svein Roksvåg – samt Karin Torset fra næringslivet. Vi i KNN er støtteadministrasjon for selskapet, og vil følge prosjektet tett.

Planene framover
I løpet av året vil det blant annet bli gjennomført en akustisk undersøkelse av bunn- og fjellforløp i Edøyfjorden for å fastlegge dybden for en undersjøisk tunnel som tidligere har vært skissert av konsulentselskapet Asplan/Viak.

Tidligere har konsulentselskapet Norconsult skissert en undersjøisk tunnel under Talgsjøen mellom Aure og Kristiansund. Det vil bli satt i gang en vurdering av et alternativt påhuggsområde til det som tidligere var skissert på Kvernberget.

For begge kryssingene blir det også bli igangsatt en vurdering av bruløsninger som alternativer til tunnelene. Dette arbeidet vil utnytte den unike kompetansen som over de siste årene er opparbeidet for både faste og flytende kryssinger langs E39 over fjorder som Bjørnafjorden, Sognefjorden, Sulafjorden, og Halsafjorden.

 

Foto: Trond Hasselø

Ta turen til Kristiansund sentrum!

03 juni 2021

Denne helgen er alt lagt til rette for en innholdsrik og hyggelig handel i Kristiansund sentrum. Butikkene er pyntet til fest og Snadderfestivalen finner du på Rådhusplassen. Sundbåten tar deg gratis til sentrum fredag og lørdag, og det er gratis parkering på kommunens plasser og i ALTI Storkaias parkeringshus.