Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap (NNBT) setter fullt trykk på Talgsjøen og Edøyfjorden!

NNBT er et selskap som eies av kommunene Aure, Kristiansund og Smøla. Formålet er jobbing for bedre samferdselsløsninger på ytre Nordmøre. Selskapet har det siste året tatt flere viktige grep for å sette fart og enda større trykk på arbeidet med realisering av et «Fergefritt Nordre Nordmøre».

Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap (NNBT) setter fullt trykk på Talgsjøen og Edøyfjorden!

Selskapet har starta et 3-årig prosjekt der vi gjennom konkrete og relativt omfattende tiltak skal jobbe fram sikrere løsninger/alternativer for fergefri Talgsjø-forbindelse og fastlandsforbindelse til Smøla. Ei offensiv jobbing fram mot mer modne prosjekt, og dermed flere steg nærmere realisering!
Til dette arbeidet trengs det midler, og i løpet av fjoråret har de tre eierkommunene – Aure,
Kristiansund og Smøla – til sammen stilt opp med hele 2,7 mill.kr i 3-års-perioden 2021-2023.

NNBT har rigget seg for ei offensiv satsing på flere måter:
Olav Ellevset er i en oppstartsperiode engasjert som daglig leder. I tillegg er Iver Nordseth valgt som styreleder, og i styret ellers har han med seg de tre ordførerne – Kjell Neergaard, Hanne Berit Brekken og Svein Roksvåg – samt Karin Torset fra næringslivet. Vi i KNN er støtteadministrasjon for selskapet, og vil følge prosjektet tett.

Planene framover
I løpet av året vil det blant annet bli gjennomført en akustisk undersøkelse av bunn- og fjellforløp i Edøyfjorden for å fastlegge dybden for en undersjøisk tunnel som tidligere har vært skissert av konsulentselskapet Asplan/Viak.

Tidligere har konsulentselskapet Norconsult skissert en undersjøisk tunnel under Talgsjøen mellom Aure og Kristiansund. Det vil bli satt i gang en vurdering av et alternativt påhuggsområde til det som tidligere var skissert på Kvernberget.

For begge kryssingene blir det også bli igangsatt en vurdering av bruløsninger som alternativer til tunnelene. Dette arbeidet vil utnytte den unike kompetansen som over de siste årene er opparbeidet for både faste og flytende kryssinger langs E39 over fjorder som Bjørnafjorden, Sognefjorden, Sulafjorden, og Halsafjorden.

 

Foto: Trond Hasselø

Ny ansatt i KNN

17 november 2023

Det er en glede å meddele at Cathrine Pryser har blitt ansatt  som prosjektleder i KNN og starter hos oss fra 4.januar. Etter 37 år i Oslo vender hun nå tilbake til Kristiansund med erfaring fra flere bransjer og miljøer. Les mer...

Bli med hit, Trondheim 2023: En suksess!

17 november 2023

Representanter fra arbeidsgivere og rekrutteringsbyrå sto klare da dørene åpnet for besøkende til «Bli med hit!» i Trondheim 13. november. Fra første stund strømmet det på med interesserte kandidater til jobbmessen. Les mer...

Hva er viktig for våre medlemmer?

10 november 2023

Vi er for tiden ute på en del bedriftsbesøk og har fått mange gode innspill til vårt arbeid. Flere medlemmer har ytret ønsker om ulike uformelle møteplasser og kurs. For å treffe på innhold og type nettverksarenaer, trenger vi innspill fra alle våre medlemsbedrifter.