Nordmørsturné for bedre omdømme

Hvordan skal vi sikre nok arbeidskraft og kritisk kompetanse til Nordmøre i tiden fremover?

Innsikt fra arbeids- og næringslivet lokalt er avgjørende for at vi skal finne gode og langsiktige løsninger på denne utfordringen.

Nordmørsturné for bedre omdømme

KNN skal gjennomføre en rekke Workshop på Nordmøre med mål om å diskutere utfordringer og muligheter for å rekruttere kritisk kompetanse til regionene. Jan-Erik Larsen og Pernille Celine Engdahl fra Kruse Larsen bistår oss i arbeidet.

 

3 av 5 Workshop er gjennomført.

Kristiansund og Averøy

Tingvoll og Gjemnes

Smøla og Aure

 

Tirsdag 19. mars går turen til Sunndal og Surnadal.

«Bli med hit», Oslo 2024

27 mars 2024

BLI MED HIT til Møre og Romsdal inviterer arbeidslivet til å delta på jobbmessen i Oslo 11. april 2024. Sammen med aktører fra hele regionen skal vi vise at vi er et attraktivt sted å jobbe, bo og leve i.