Nordmørskonferansen kort oppsummert

Nordmørskonferansen ble gjennomført 2. september med nær 200 deltakere i salen.

Nordmørskonferansen kort oppsummert

Nordmørskonferansen ble gjennomført 2. september med nær 200 deltakere i salen.

En rask gjennomgang av innkomne evalueringsskjemaer i etterkant av konferansen gir pluss for faglig innhold, god stemning/trøkk i salen, positive deltakere, spennende og nyttig informasjon. Vi tar også med oss at Nordmørskonferansen opplevdes både relevant og energigivende.

Komitéen hadde mål om å lage et handlingsrettet program med fokus på utfordringer og suksesskriterier knyttet til befolkningsendringer, næringsvekst og bærekraftige lokalsamfunn. Vi i KNN ønsker å rette en stor takk til foredragsholderne, som alle imøtekom vår bestilling.

Vi er også glad for, sammen med gode samarbeidspartnere, å ha fått et forskningsbasert grunnlag som belyser mulighetene og problemstillingene vi står ovenfor. Rapporten fra Telemarksforsking gir oss en del holdepunkt for hva vi selv bør gripe fatt i både for å møte trendene, men også for å kunne utfordre noen av dem. Du kan lese rapporten her: https://regionalanalyse.no/rapport/11043/1/1 

Spennende oppgaver står i kø: Hva kan vi selv gjøre for å påvirke framtidsutsiktene våre, hvilke grep kan vi ta for å få flere til å velge Nordmøre og hvordan kan vi best mulig legge en felles strategi for vekst og utvikling i vår mangfoldige og flotte region.

Vi håper årets Nordmørskonferanse er blant initiativene som bidrar til å sette søkelys på situasjonen og at den – ikke minst – vekker ytterligere stå-på-vilje.

7 nye traineer

20 september 2021

Blant 120 håpefulle som søkte Kom Trainee i løpet av vårens rekrutteringsperiode, kunne 7 ambisiøse unge traineer ønskes velkommen til regionen 1. september. De er alle nå godt i gang som traineer hos sine arbeidsgivere.