NESTEN 300 PÅ JOBBMESSEN BLI MED HIT!

Over 100 forskjellige aktører fra fylket stilte opp på årets BLI MED HIT! Møre og Romsdal, og nærmere 300 nysgjerrige deltakere møtte opp.

Lokke flere til regionen
Rundt 100 forskjellige bedrifter, kommuner, næringsforeninger, fylkeskommunen og andre aktører fra hele fylket var samlet til jobbmesse på The Hub i Oslo, torsdag 11. april. Alle som er nysgjerrige på hvilke muligheter som finnes her og som vurderer å flytte til hit, var velkomne til å stikke innom jobbmessen denne ettermiddagen. Her ble det frontet jobbmuligheter til alle slags yrker, både for fagarbeidere og de med høyere utdanning.

- Vi har mye å by på, både for dem som vil flytte hjem og de som kan vurdere Møre og Romsdal som en aktuell plass å bosette seg i. På jobbmessen oppdager man at vår region har både trivelige folk og et spennende næringsliv som er ledende i flere internasjonale bransjer, forteller Heidi Nakken, administrerende direktør i Næringsforeningen Ålesundregionen.

Jobbmessen bidrar til å synliggjøre mangfold av aktører fra både privat og offentlig sektor. Det er viktig å fremheve at vår region har sterke utdanningsinstitusjoner og et ledende internasjonalt næringsliv.

Behov for arbeidskraft
Fylket opplever et kompetanseunderskudd, og det er ikke nok tilgang på riktig kompetanse. Det er en utfordring å dekke behovet for arbeidskraft i årene fremover. Mange flytter til større byer for å ta utdanning, og vender ikke hjem igjen. Dette har næringsforeningene i Ålesund, Molde og Kristiansund som mål å gjøre noe med og arrangerer derfor denne jobbmessen. BLI MED HIT! har bygget seg opp til å bli en kjent merkevare som bidrar til å bygge omdømme for fylket. Det arrangeres også dagseminar og middag for utstillerne, der de får mulighet til å bygge nettverk.

- Vi er med for å bidra til felleskapet og løfte frem hele regionen. Inntrykket vi satt igjen med etter vi deltok med stand på jobbmessen i fjor, er at alle aktørene som er med tenker helhetlig og har et felles mål. Dette er utrolig viktig i tiden fremover, hvor vi er avhengig av samarbeid for å løse utfordringene, sier Trine Talset, Management Consultant i The Assessment Company.

Den digitale trusselen

23 mai 2024

Nasjonalt Cyberkrimsenter, NC3, ble åpnet i 2018, og er Politiets spydspiss i kampen mot digital kriminalitet. NC3 har mål om å være en vesentlig bidragsyter til trygghet for norske innbyggere og virksomheter i det digitale rom. De kommer til Nordmørskonferansen for å fortelle om rapporten «Cyberkriminalitet 2024» som løfter frem fenomenene NC3 mener vi ha størst betydning for trussellandskapet slik det er i dag og for den forventede utviklingen på mel­lomlang sikt.

Elise Senstad

23 mai 2024

Elise Senstad er seniorkonsulent i AFF og en del av NHH-miljøet - Et spisset og ledende miljø for forsking og utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse i Europa. Elise har nøkkelkompetanse innen utvikling og drift av store internasjonale virksomheter, spesielt innen teknologibransjen. I tillegg til lederutvikling, har Elise bred erfaring med strategisk arbeid, organisasjonsutvikling, intern kommunikasjon og prestasjonsstyring.