Årets regionbygger

Årets regionbygger

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Molde Næringsforum og Næringsforeningen i Ålesundregionen fikk prisen for årets regionbygger. Prisen blir gitt for arbeidet med Bli med Hjem.

Årets regionbygger

Prisen som Årets regionbygger ble delt ut av fylkesordfører Line Hatmosø Hoem på vegne av Møre og Romsdal 2025, på årets Nyttårskonferanse i Molde.

I år gikk prisen til Molde Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Næringsforeningen Ålesundregionen for arbeidet med Bli med hjem. De daglige lederne i Næringsforeningene mottok stolt prisen. Britt Flo, Ole J. Rugset og Lene Trude Solheim.

Juryens begrunnelse: I ei tid hvor rekruttering er viktigere enn noen gang har Molde Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Næringsforeningen Ålesundregionen gjennom sitt samarbeid i Bli med hjem og det planlagte rekrutteringsarbeidet vært en samlende kraft for tilflytning til fylket vårt. De har skapt nye møteplasser mellom bedrifter, organisasjoner, kommuner i Møre og Romsdal samt studenter i Trondheim og Osloregionen. På sine arrangement viser de fram det attraktive arbeidsmarkedet som vi har i fylket. Men også de store kvalitetene vi har med kulturlivet, friluftslivet og et felles mål om å tiltrekke seg flere tilflyttere.

Prisen Årets regionbygger ble delt ut av Møre og Romsdal 2025, Statsforvalter, NAV, KS og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Bli med hjem Oslo 2023

12 januar 2023

Vi inviterer næringslivet til å delta på jobbmessen "Bli med hjem" på The Hub i Oslo torsdag 13.april 2023.

Høringssvar grunnrenteskatt laks

04 januar 2023

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum har sendt inn høringssvar på forslaget om grunnrenteskatt på laks. KNN består av over 300 bedrifter på Nordmøre og en stor del av disse har tilknytning til havet.  Dette er også en næring som gir stor verdiskaping i regionen og som har et stort potensial for vekst fremover.

Jule- og nyttårshilsen

21 desember 2022

- Kristiansund og Nordmøre Næringsforums oppgave er å være en stemme for næringslivet i regionen. Næringspolitikk, rammevilkår for næringslivet, nettverksarenaer og næringsutvikling vil være viktige kjerneoppgaver fremover og vi ser frem til et videre godt samarbeid på disse områdene i 2023, skriver daglig leder Ole Jonny Rugset i sin jule- og nyttårshilsen