Nå blir det smolt i betongmerden

Det er nå klart for utsett av det første partiet med smolt i pilotmerden laget av betong som ble sjøsatt i juni.
Nå blir det smolt i betongmerden

Pressemelding, 11.11.2016

Lukket betongmerd stanser lusa

Som en av de aller første lukkede oppdrettssystemer i landet, har Fishfarming Innovation fått sertifisert betongmerda «Salmon Home No 1» som testes ut i sjø på Smøla.

– Får vi de resultatene vi forventer, er det tatt et nytt og viktig steg innen fiskeoppdrettsnæringen i Norge, sier Per Helge Pedersen som lanserte ideen om «Fisk i Betong». Det er mange fordeler med lukkede anlegg i sjø. De kan blant annet løse luseproblemene som nå er et enormt problem i næringen. Men det er også en rekke andre fordeler.

Den 1000 kubikk store betongmerda som ble produsert av Betonmast i Averøy våren 2016, ble sjøsatt den 14. juni i år. Merda har de siste månedene ligget på lokaliteten Gullklakken.

En rekke ulike fagmiljøer har bidratt i utviklingen av merda. I hele utviklingsperioden har det vært et tett samarbeid mellom Fishfarming Innovation as og det innovative oppdrettsmiljøet rundt Smølens Handelskompani. Det er selskapet Aquastructures som har stått for sertifiseringen.

Lusefri postsmoltproduksjon
– Vi setter nå ut smolt i vår tredje variant av merdteknologi for semi-lukket postsmoltproduksjon, sier en stolt daglig leder Rune Iversen i Nekton Havbruk. Vi har testet ut flere ulike teknologier med gode resultater og lusefri fisk i vår FoU-konsesjon. 

Den lukkede betongtanken har de siste månedene blitt testet ut i samarbeid med NOFIMA. Etter at de siste godkjenningene falt på plass tidlig denne uken er det klart for utsett av det første partiet med smolt.

Pilottanken har en produksjonskapasitet på 60.000 smolt med en størrelse på 300-500 gram. Dersom pilotfasen blir vellykket, kan Fishfarming Innovation og Betonmast raskt utvikle tilsvarende tanker i full skala på opptil 5.000 kubikkmeter basert på erfaringene fra pilotmerda.

Salmon Home No. 1 har tykke og solide betongvegger, noe som gjør at rømmingsrisikoen er så godt som eliminert. Rune Iversen forventer også at denne produksjonssyklusen vil kunne skje uten lakselus på smolten. Betongmerden har mulighet for justerbart inntak. Vi vil pumpe inn sjøvann fra 8-10 meters dyp, som vi også har prøvd ut på de to andre teknologiene. Vi har ikke funnet en eneste lakselus i disse to tanktypene i løpet av de tre årene vi har jobbet med dette, avslutter Rune Iversen forventningsfullt. 

Informasjonsmøte Action Now

23 februar 2021

Kristiansund Ballklubb ønsker å utvide sitt samfunnsansvar ved å sette fokus på bærekraft, og inviterer i den anledning bedrifter til informasjonsmøte på Thon Hotel Innlandet tirsdag 2. mars.

Utdannings- og karrieremuligheter på Nordmøre

19 februar 2021

Søknadsfristen til videregående opplæring nærmer seg, og kanskje kjenner du noen som trenger tips? Vi har forsøkt å vise noen av de utdannings- og karrieremulighetene som finnes på Nordmøre i en kort film.