Møter med næringslivet og politikere på Nordmøre

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum har gjennom høsten møtt næringslivet og politikerne i Kristiansund, Averøy og Tingvoll. Det har også vært viktig å holde god dialog med næringslivet på Smøla, Aure, Surnadal og Sunndal. 

Møter med næringslivet og politikere på Nordmøre

- Det er viktig for arbeidet vårt å ha god dialog med hele Nordmøre. Gjennom møter med ulike selskap og næringslivledere, næringsforeninger og politiker kan vi sammen se på hva som skal til for å skape vekst på Nordmøre og hvilke tiltak som må settes i gang for å oppnå det, sier daglig leder Ole Jonny Rugset i KNN.

Han nevner prosjektet Attraktive Nordmøre, Bli med hjem-samarbeidet, HoppID for gründere og etablering av en ressursgruppe for hav som eksempel på mer målrettet samarbeid om vekst på Nordmøre. 

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum jobber for hele Nordmøre og regionen får større tyngde i politiske saker om hele regionen står bak. Derfor er det også faste samarbeidsmøter med NHO Møre og Romsdal og næringsforeningene i Molde og Ålesundsregionen. 

Medlemsundersøkelse og næringslivsundersøkelse i 2023

På nyåret skal KNN gjennomføre en stor medlemsundersøkelse, der medlemmene får mulighet til å påvirke satsingsområdene til næringsforumet framover. Det skal også gjennomføres en næringslivsundersøkelse for hele Nordmøre. 

 

Bli med hjem Trondheim 2022

28 november 2022

50 bedrifter fra Møre og Romsdal deltok første gang rekrutteringsmessa Bli med hjem ble arrangert i Trondheim 16. november.