Ønsker dere bidra som støttespiller til Kvinner midt i eller annonser i programmet for Desemberkonferansen?

Ønsker ditt firma å bidra som støttespiller til Kvinner i Teten?

Eller ha en annonse i programmet for Desemberkonferansen?

Ønsker dere bidra som støttespiller til Kvinner midt i eller annonser i programmet for Desemberkonferansen?

Meld gjerne fra til Christina, på christina@knn.no, som sender interesserte en mer detaljert forespørsel.

 

Kvinner i Teten 2023 - Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (knn.no)

Kvinner midt i har skiftet navn til Kvinner i Teten. Konferansen er en årlig møteplass for og med damer. Her står kvinners perspektiv på hverdagsliv, næringsliv og relasjonsbygging i fokus.

Målet er at ”Kvinner i Teten" skal styrke tilhørighet og omdømme til regionen, noe som igjen skal bidra til å beholde og rekruttere flere kvinner. 

La deg bli inspirert av glitrende foredrag og ny kunnskap. Tiden før, mellom og etter foredragene brukes til å stifte nye bekjentskaper. Hent motivasjon til vekst og utvikling.

Kvinner i Teten - konferansen blir arrangert onsdag 18. oktober 2023. 

 

Desemberkonferansen - Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (knn.no)

Desemberkonferansen er en av Norges fremste nettverksarenaer rettet mot energi-, olje- og gassbransjen. Her møter du beslutningstakere fra operatørselskaper, leverandør- og serviceindustri, politikk og myndigheter.

Konferansen er en unik møteplass, både i kraft av den brede erfaringsbakgrunnen deltakere representerer, og den sosiale rammen som kjennetegner arrangementet.

Gjennom flere tiår har et betydelig antall deltakere funnet veien til Kristiansund. Her får du kjenne bransjen på pulsen og vite hva som virkelig rører seg. Konferansen gir deg et verdifullt nettverk og innsikt i viktige føringer og utviklingstrekk, nye forretningsmuligheter og dialog om hva som skjer i næringen.

Desemberkonferansen 2023 blir arrangert torsdag 7. desember

 

Karrieredagen 2023

13 september 2023

Har din bedrift fokus på langsiktig rekruttering? Karrieredagen er en unik mulighet til å nå ut til elevene før de tar sine valg om utdannelse til våren!

Satsning på Kristiansund sentrum

18 august 2023

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) igangsetter nå et pilotprosjekt for å teste om det er ønskelig – på en effektiv måte – å kjøre felles markedsføring for aktørene i sentrum. Det være seg samtlige sentrums- og kulturaktører.