Kvinner midt i - et tilbakeblikk

131 deltakere var påmeldt KNN’s nettverkskonferanse for kvinner, hvor fengene historiefortellere bidro med sterke og tydelige innlegg. Mot og nysgjerrighet ble fremmet som viktige drivkrefter for flere av dem.Kvinner midt i - et tilbakeblikk

Vi fikk et møte med utfordringene og forventningene man møter gjennom krevende styreposisjoner og ved å stå i en arbeidssituasjon hvor usikkerhet hersker. Herunder ble også fremhevet at en leder som evner å se potensialet i sine medarbeidere er gull verd.

Aristoteles dyder: Mot, rettferdighet, visdom og måtehold ble trukket fram som viktige lederegenskaper, når lederrollen og dens dilemmaer og utfordringer ble belyst. Det ble også viktigheten av å holde roen og stå stødig, når uventede situasjoner oppstår. Tiden vi har vært gjennom – med uforutsette kriser – har vært utfordrende, men også en spore til å tenke nytt. På kinesisk består ordet krise av to tegn verd å dele: Det ene står for fare og det andre for endring/muligheter.

Det ble vist til en NHO-undersøkelse som viser at oppturen i norsk næringsliv fortsetter, og at likviditetsproblemene og konkursrisikoen nå er på det laveste siden pandemien startet. Dette er godt nytt!

Vi fikk høre historien om investeringer, sprit og eierskap til et destilleri i havgapet. Et prosjekt bygget på entusiasme og det å spille på lag med riktige folk. I bunnen lå ønsket om å skape business gjennom sterke merkevarer. Her ble blant annet nevnt at suksess ikke er noen tilfeldighet og at markedsføring ikke er vanskelig, men krever hard jobbing. Ett er sikkert - godt håndverk gjør at selskaper konkurrerer på et høyere nivå.

Merkevarebygging og spennende tanker rundt, og erfaringer med, konseptutvikling ble delt. Her ble understreket viktigheten av at historien man forteller må være sann. En merkevare er ikke en logo, men et løfte som må bli holdt.

Det er viktig at kvinner våger å ta posisjoner og ikke minst påta seg styreverv. Det ble samtidig påpekt at kvinner bør ta mer risiko i investormarkedet. Vi må heie på hverandre og ikke minst på jentene som våger.

En spennende samtale mellom kvinner som har våget å satse for å følge drømmen, ga kraftkildene ansikt.

Vi fikk høre om megatrender som vil forme samfunnet og hverdagen vår fremover. Megatrendene kan være et viktig verktøy i ledelse, de hjelper oss til å se muligheter og trusler i en verden som endrer seg raskt og de kan gi konkurransefortrinn. De gir overblikk over det som påvirker egen organisasjon, og gir oss mulighet til å bygge en kultur for endring. Et aktuelt eksempel er at det er uhyre viktig å henge med i det grønne skiftet for å kunne lykkes. Det ble for øvrig konkludert med at fremtiden er ikke så usikker som mange vil ha det til.

Et skråblikk på spennet mellom analog mellommenneskelig samhandling og digitale, animalsk-humanistiske forbindelser avsluttet årets Kvinner midt i. Vi vil neppe oppleve et «fåredrag» som dette igjen :)

Det ble nevnt at i vi lever i en tid hvor alle skal gjøre alt. Det er slitsomt og egentlig bare tull.
Så en oppfordring i etterkant av konferansen er, - så langt det er mulig: Velg hva du bruker tid og krefter på.

Konferansen avsluttet med Afternoon Tea. Her fikk vi vite litt om historien bak konseptet og vi kunne lytte til taffelmusikk mens praten gikk livlig rundt bordene. En god avslutning på en fin dag.

Takk for denne gang, - vi gleder oss allerede nå til å ønske velkommen igjen neste år.

Kurs i relasjonsledelse

24 november 2021

I anledning Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH) sitt 35 år jubileum inviterer de til kurs i relasjonskompetanse og relasjonsledelse med Jan Spurkeland fredag 11. mars 2022.

Regionleder i UN Global Compact

24 november 2021

UN Global Compact Norge har ansatt Eirik Kanck som regionleder i Møre og Romsdal. Han vil tiltre stillingen 1. februar 2021. Kanck kommer fra stillingen som leder for marked og innovasjon i gründerselskapet eSea Marine og har med seg verdifull erfaring om samarbeid for å utvikle nye og innovative løsninger for å takle bærekraftsutfordringer.