Hvilken kompetanse trenger offentlig og privat sektor på Nordmøre?

Over halvparten av bedrifter fra hele Nordmøre som svarte på næringslivsundersøkelsen KNN sendte ut februar i år, sa at de har utfordringer med å finne riktig kompetanse til sin bedrift. 
Hvilken kompetanse har din bedrift behov for? 

Hvilken kompetanse trenger offentlig og privat sektor på Nordmøre?


Over halvparten av bedrifter fra hele Nordmøre som svarte på næringslivsundersøkelsen KNN sendte ut februar i år, sa at de har utfordringer med å finne riktig kompetanse til sin bedrift.  KNN jobber nå videre for å kartlegge hvilken kompetanse offentlig og privat sektor på Nordmøre har behov for. 


Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) jobber for at Nordmøre skal være en attraktiv region å bo, jobbe og drive virksomhet i. Din stemme og dine perspektiver er derfor avgjørende for å sikre at det tas riktige skritt for å møte regionens behov for arbeidskraft fremover

186 bedrifter over hele Nordmøre svarte på næringslivsundersøkelsen KNN sendte ut februar i år og funnene ga oss  noen gode indiatorer til vårt videre arbeid. 

56% av de som svarte, oppga at de har vansker med å finne riktig kompetanse til sin bedrift. Nå ber vi deg om å delta på denne viktige i kartleggingen av kompetansebehovet til offentlig og privat sektor på Nordmøre. Undersøkelsen tar ca. 3 minutter å gjennomføre.
👉Trykk på denne lenken for å komme til undersøkelsen 👈

Vi ønsker å forstå hvilke kompetanser som er etterspurt i både offentlig og privat sektor, slik at vi kan tilrettelegge for relevante tiltak og ressurser som styrker vårt fellesskap. Din stemme og dine perspektiver er derfor avgjørende for å sikre at det tas riktige skritt for å møte regionens behov. 

Vi vil sette stor pris på din deltakelse og eventuelle bidrag til å distribuere denne undersøkelsen videre til andre som kan svare for kompetansebehov i offentlig og privat sektor på Nordmøre.  Undersøkelsen er konfidensiell, og alle svar vil bli behandlet anonymt. Vi vil dele de samlede resultatene, slik at vi sammen kan dra nytte av den innsikten vi oppnår.

 

Vennligst klikk på lenken under for å starte undersøkelsen: 
👉Trykk på denne lenken for å komme til undersøkelsen 👈

 

På forhånd, takk for din deltakelse!

Med vennlig hilsen oss i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum 


Karrieredagen 2023

13 september 2023

Har din bedrift fokus på langsiktig rekruttering? Karrieredagen er en unik mulighet til å nå ut til elevene før de tar sine valg om utdannelse til våren!

Satsning på Kristiansund sentrum

18 august 2023

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) igangsetter nå et pilotprosjekt for å teste om det er ønskelig – på en effektiv måte – å kjøre felles markedsføring for aktørene i sentrum. Det være seg samtlige sentrums- og kulturaktører.