Funn og rapport etter workshop og innspillsrunder

Etter å ha gjennomgått innspill fra til sammen 196 engasjerte deltagere fra hele nordmøre, har vi når ferdigstilt rapporten: Kompetanse og rekruttering.

Funn og rapport etter workshop og innspillsrunder

Rapporten skal sammenfattes med de tilsvarende rapportene og funnene som er gjort for regionene Romsdal og Sunnmøre. Funnene i rapportene fra de tre regionene skal legges frem for Møre og Romsdal fylkeskommune medio mai.

Rapporten er allikevel tilgjengelig her for nedlasting

Funn presenteres også på frokostmøter fremover.

På Nordmøre skal vi ha et innlegg om funnene på Nordmørskonferansen 6. juni, og i tillegg ha frokostmøter fremover hvor vi presenterer rapporten og hvordan vi tenker at dette arbeidet skal videreføres.

I mars gjennomførte vi 5 workshop/innspillsamlinger med 196 engasjerte deltakere fra privat og offentlig virksomhet, møter med høyskoler, fagskole og videregående skoler, fylket, ordførere og kommunedirektører, næringsavdelingene i kommunene, rekrutteringsselskap, næringsforeninger og innovasjonsselskaper. 

 

Takk til våre støttespillere for dette prosjektet:

Sparebankstiftelsen Nordvest, Sparebank1 Nordmøre og Møre og Romsdal Fylkeskommune.

 

Ta kontakt med cathrine@knn.no dersom dere har spørsmål.

 

BDO - Arena for CFO

05 juni 2024

BDO har sammen med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum etablert BDO Arena For CFO. BDO Arena For CFO har til hensikt å skape faglig utvikling gjennom kurs i dagsaktuelle tema, samt løfte relevante problemstillinger for nettopp din rolle og din bedrift.

BDO - Styrets Arena

05 juni 2024

BDO i samarbeid med kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til seminar i praktisk styrearbeid. Det er et stadig økende søkelys på styremedlemmenes plikter og ansvar. Vi ser samtidig at styremedlemmer i varierende grad er godt nok kjent med ansvaret og risikoen det innebærer å påta seg et styreverv.

Den digitale trusselen

23 mai 2024

Nasjonalt Cyberkrimsenter, NC3, ble åpnet i 2018, og er Politiets spydspiss i kampen mot digital kriminalitet. NC3 har mål om å være en vesentlig bidragsyter til trygghet for norske innbyggere og virksomheter i det digitale rom. De kommer til Nordmørskonferansen for å fortelle om rapporten «Cyberkriminalitet 2024» som løfter frem fenomenene NC3 mener vi ha størst betydning for trussellandskapet slik det er i dag og for den forventede utviklingen på mel­lomlang sikt.