Kurs i kommuniserende ledelse - oppstart september 2022

Trenger du eller noen i din bedrift faglig påfyll og ny kompetanse? Da har du sjansen til å bli med på et  utviklingsprogram i regi av Kom Trainee. Programmet som vil gi deg ny kunnskap, personlig utvikling, erfaring og nettverksbygging som du og din bedrift vil ha stor nytte av.

Kurs i kommuniserende ledelse - oppstart september 2022

Kom utvikling er i regi av Kom Trainee og starter opp igjen med nytt kurs høsten 2022.

Målgruppen er ledere og medarbeidere, med kort og lang erfaring. Og vi lover bra læring og utvikling med en erfaren kursholder, Janne Mesel.

Kurset ble en stor suksess for deltakerne som fullførte våren 2022.

Hva sier tidligere deltakere om kurset?
«Kurset har lært meg metoder for å bedre se og forstå enkeltmennesker, som er nyttig i kommunikasjonen med andre i min rolle som leder, kollega og medmenneske»
Line Lønning Andresen, operasjef i Kristiansund

«Kurset utfordret og endret inngrodde mønstre i meg, og endret måten jeg kommuniserer på»
Eirin Liabø Røbech, salgssjef i Tidens Krav

Hva skal utviklingsprogrammet bidra til:

Bygge en kompetanse- og prestasjonsorientert kultur

 • God lederadferd og fokus på medarbeiderutvikling basert på de verdiene dere skal skape sammen gjennom prosesser fremover.
 • Ledere og medarbeidere som er interessert i å utvikle og ta ut sitt potensiale
 • Ledere og medarbeidere som vil være høytpresterende og resultatorienterte, for å ansvarlig gjøre og utfordre prestasjoner og resultater med tillit, slik at potensialet blir tatt ut.
 • Lære seg å motivere og skape engasjement gjennom involvering og ansvarliggjøring av enkeltpersoner og team.

Målet med utviklingsprogrammet:

Gi dere et felles språk og en felles forståelse for ledelse

 • Verktøy for å hente ut potensiale av medarbeidere og organisasjonen gjennom coachende lederstil
 • Evne å ansvarlig gjøre og utfordre medarbeidere på prestasjoner og sette rette forventninger
 • Gi konstruktive tilbakemeldinger som skaper forflytning
 • Håndtere den vanskelige samtalen
 • Evne å drive interne prosesser. Lede på en måte som gir en opplevelse av involvering og mestring hos medarbeidere, og bidra til nytenkning
 • Ved hjelp av relevante verktøy og gode prosesser, skape solid trygghet for hverandre og kjennskap på tvers
 • Fokus på det som kan påvirkes og ikke dvele med rammebetingelser
 • Trene på spesifikke og relevante ferdigheter som gjør at relasjonskompetansen øker.

Den enkelte deltaker skal:

 • Sertifiseres som individ og teamcoach ved programmets slutt
 • Kunne utvikle og coache høyt presterende team
 • Effektivt kunne lede tøffe endringsprosesser
 • Erfare hva som kreves av deg selv i form av engasjement og ansvarlighet for å være en god deltaker i et høyt presterende team

Metodikken som brukes:
Programmet kombineres med korte teoriøkter og mye praktisk trening. Programmet består av individ- og temrettende oppgaver, og praktisk teamutvikling.

Varighet:
Programmet går over 12 mnd og inneholder 7 etapper hvor den siste er en sertifiseringsetappe hvor man går gjennom en muntlig og praktisk eksamen.

Oppstart samling 1: 29.september

Klikk her for mer informasjon om kurset og samlingene.

Pris:
kr. 58 150,- for medlemsbedrifter i Kom Trainee
Kr. 60 450,- for andre

Pris inkluderer: testing, innledende samtaler, lunsj og fagsamling. I tillegg vil det komme reisekostnader knyttet til sertifiseringstur.

For påmelding: post@knn.no

 

Bli med hjem 2022 - Trondheim

28 september 2022

16.november arrangerer vi Bli med Hjem i Trondheim. Gå ikke glipp av sjansen til å bli med oss for å rekruttere studenter, nyutdannede, utflyttere og andre hjem til Møre og Romsdal!

Kom Trainee samlet i Kristiansund

21 september 2022

Begge kullene i Kom Trainee var samlet i Kristiansund 20. september for faglig påfyll, prosjektarbeid og nettverksbygging.