Kurs i kommuniserende ledelse - oppstart september 2022

Hverdagen har over lengre tid vært preget av endringer og uforutsigbarhet, og utvikling har ikke vært det som har stått i fokus de siste årene. Nå er du kanskje sulten på påfyll av energi og kompetanse? Da har du sjansen til å bli med på et spennende utviklingsprogram i regi av Kom Trainee. Et program som vil gi deg ny kunnskap, personlig utvikling, erfaring og nettverksbygging som du sent vil glemme.

Kurs i kommuniserende ledelse - oppstart september 2022

Kom trainee starter opp et nytt kull med Kom utvikling høsten 2022. Dette er et kurs hvor målgruppen er ledere og medarbeidere, med kort og lang erfaring. Denne miksen skal ikke undervurderes, for når kursholderen i tillegg får deltakerne til å gå langt utover egen komfortsone med stor trygghet blir det bra læring. Kurset ble en stor suksess for deltakerne som fullførte våren 2022.

Hva skal utviklingsprogrammet bidra til:

Bygge en kompetanse- og prestasjonsorientert kultur

 • God lederadferd og fokus på medarbeiderutvikling basert på de verdiene dere skal skape sammen gjennom prosesser fremover.
 • Ledere og medarbeidere som er interessert i å utvikle og ta ut sitt potensiale
 • Ledere og medarbeidere som vil være høytpresterende og resultatorienterte, for å ansvarlig gjøre og utfordre prestasjoner og resultater med tillit, slik at potensialet blir tatt ut.
 • Lære seg å motivere og skape engasjement gjennom involvering og ansvarliggjøring av enkeltpersoner og team.

Målet med utviklingsprogrammet:

Gi dere et felles språk og en felles forståelse for ledelse

 • Verktøy for å hente ut potensiale av medarbeidere og organisasjonen gjennom coachende lederstil
 • Evne å ansvarlig gjøre og utfordre medarbeidere på prestasjoner og sette rette forventninger
 • Gi konstruktive tilbakemeldinger som skaper forflytning
 • Håndtere den vanskelige samtalen
 • Evne å drive interne prosesser. Lede på en måte som gir en opplevelse av involvering og mestring hos medarbeidere, og bidra til nytenkning
 • Ved hjelp av relevante verktøy og gode prosesser, skape solid trygghet for hverandre og kjennskap på tvers
 • Fokus på det som kan påvirkes og ikke dvele med rammebetingelser
 • Trene på spesifikke og relevante ferdigheter som gjør at relasjonskompetansen øker.

Den enkelte deltaker skal:

 • Sertifiseres som individ og teamcoach ved programmets slutt
 • Kunne utvikle og coache høyt presterende team
 • Effektivt kunne lede tøffe endringsprosesser
 • Erfare hva som kreves av deg selv i form av engasjement og ansvarlighet for å være en god deltaker i et høyt presterende team

Metodikken som brukes:
Programmet kombineres med korte teoriøkter og mye praktisk trening. Programmet består av individ- og temrettende oppgaver, og praktisk teamutvikling.

Varighet:
Programmet går over 12 mnd og inneholder 7 etapper hvor den siste er en sertifiseringsetappe hvor man går gjennom en muntlig og praktisk eksamen.

Oppstart samling 1: 26.september

Klikk her for mer informasjon om kurset og samlingene.

Pris:
kr. 58 150,- for medlemsbedrifter i Kom Trainee
Kr. 60 450,- for andre

Pris inkluderer: testing, innledende samtaler, lunsj og fagsamling. I tillegg vil det komme reisekostnader knyttet til sertifiseringstur.

Hva sier tidligere deltakere om kurset?
«Kurset har lært meg metoder for å bedre se og forstå enkeltmennesker, som er nyttig i kommunikasjonen med andre i min rolle som leder, kollega og medmenneske»
Line Lønning Andresen, operasjef i Kristiansund

«Kurset utfordret og endret inngrodde mønstre i meg, og endret måten jeg kommuniserer på»
Eirin Liabø Røbech, salgssjef i Tidens Krav


For påmelding: post@knn.no

 

Petropolen er tilbake

04 juli 2022

Endelig er vi klar for ny oppstart av Petropolen, og høsten program er både innholdsrikt og variert. Sett av datoene i kalenderen allerede nå, første samling er lagt til torsdag 18. august på Kranaskjæret i Kristiansund.

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli – er din virksomhet klar?

30 juni 2022

– Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn i hvordan virksomhetene jobber med dette, forklarer advokatfullmektig Elina Garberg Bjerkestrand i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz om loven – som altså trer i kraft 1. juli.

Bli med på Karrieredagene 2022

29 juni 2022

Hjelp oss å synliggjøre mulighetene som finnes i vår region. Delta med aktiviteter og praktiske oppgaver som viser ditt yrke og bedriften.