Kom Trainee søker nye talent for 2023-2025

Kom Trainee søker nye talent for 2023-2025

Rekrutteringen til Kom Trainee 2023-2025 er i gang. 20 medlemsbedrifter søker nå unge talent eller nyutdannede til ulike trainee-stillinger på Nordmøre.

Kom Trainee søker nye talent for 2023-2025

I 2022 er det ti unge talent med i Kom Trainee, og de jobber i ulike bedrifter i Kristiansund og i Molde.

Ny erfaring og utvikling

Magnus Kongshaug Johannessen (28) startet som trainee ved Høgskolesenteret i Kristiansund, men etter sommeren har han jobbet som journalist i Tidens Krav.

-En trainee-stilling er en veldig flott mulighet til å tilegne seg ny erfaring og bygge på erfaring man allerede har fra før. I samråd med bedriften man skal jobbe for, identifiserer man hvilke områder man har lyst utvikle seg innenfor og hvilke nye ferdigheter man har lyst å tilegne seg, så lenge det er relevant for arbeidsplassen sin virksomhet.

Trainee til din bedrift?

Medlemsnettverket består av 20 bedrifter, bredt sammensatt av små og store, offentlige og private virksomheter fra flere forskjellige bransjer. Og, vi har stadig plass til nye medlemmer!

- Som medlemsbedrift får du bidrar til samfunns- og regionutvikling, som er utgangspunktet og bærebjelken i ordningen. Kom Trainee mener at positiv regions- og bedriftsvekst avhenger av at vi tør å satse på unge og deres kompetanse. Vår erfaring viser at traineeløp bidrar til kompetanseløft og nytenkning også hos virksomhetene, sier daglig leder i Kom Trainee Tove Åstasund Iversen.

To-åring løp

Et traineeløp har en varighet på 24 måneder, hvor traineen er ansatt i 1-3 av bedriftene i nettverket. Traineeløp tilpasses bedriftens behov og kan bygges opp på flere ulike måter:

  • 3 moduler (8 mnd) i tre forskjellige bedrifter
  • 2 moduler (12 mnd) i to forskjellige bedrifter
  • 1 modul (24 mnd) i én og samme bedrift

Søknadsfrist

Frist for å søke stillingene er 31. desember, og rekrutteringen skjer forløpende. Oppstart for neste Kom Trainee-kull er september 2023.

 

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum har hovedansvaret for drift og er bindeleddet for alle involverte i Kom Trainee-ordningen. Kom Trainee har egne nettsider med mer informasjon om ordningen. 

Bekymret for tildeling av konsesjon til Mørenett

01 februar 2023

KNN har sendt høringssvar til NVE om konsesjonssøknad for overdragelse av 132 kV-anlegg til Mørenett. Tilgang til kraft er avgjørende for å skape arbeidsplasser på Nordmøre og for at vi skal lykkes med omstilling og tilrettelegging for ny bærekraftig industriutvikling.

Attraktive Nordmøre - undersøkelse

30 januar 2023

Hvordan skape vekst og utvikling på Nordmøre? KNN oppfordrer alle selskap på Nordmøre til svare på vår undersøkelse om situasjonen nå og viktige rammevilkår fremover.