Kom Trainee søker nye talent for 2023-2025

Kom Trainee søker nye talent for 2023-2025

Rekrutteringen til Kom Trainee 2023-2025 er i gang. 20 medlemsbedrifter søker nå unge talent eller nyutdannede til ulike trainee-stillinger på Nordmøre.

Kom Trainee søker nye talent for 2023-2025

I 2022 er det ti unge talent med i Kom Trainee, og de jobber i ulike bedrifter i Kristiansund og i Molde.

Ny erfaring og utvikling

Magnus Kongshaug Johannessen (28) startet som trainee ved Høgskolesenteret i Kristiansund, men etter sommeren har han jobbet som journalist i Tidens Krav.

-En trainee-stilling er en veldig flott mulighet til å tilegne seg ny erfaring og bygge på erfaring man allerede har fra før. I samråd med bedriften man skal jobbe for, identifiserer man hvilke områder man har lyst utvikle seg innenfor og hvilke nye ferdigheter man har lyst å tilegne seg, så lenge det er relevant for arbeidsplassen sin virksomhet.

Trainee til din bedrift?

Medlemsnettverket består av 20 bedrifter, bredt sammensatt av små og store, offentlige og private virksomheter fra flere forskjellige bransjer. Og, vi har stadig plass til nye medlemmer!

- Som medlemsbedrift får du bidrar til samfunns- og regionutvikling, som er utgangspunktet og bærebjelken i ordningen. Kom Trainee mener at positiv regions- og bedriftsvekst avhenger av at vi tør å satse på unge og deres kompetanse. Vår erfaring viser at traineeløp bidrar til kompetanseløft og nytenkning også hos virksomhetene, sier daglig leder i Kom Trainee Tove Åstasund Iversen.

To-åring løp

Et traineeløp har en varighet på 24 måneder, hvor traineen er ansatt i 1-3 av bedriftene i nettverket. Traineeløp tilpasses bedriftens behov og kan bygges opp på flere ulike måter:

  • 3 moduler (8 mnd) i tre forskjellige bedrifter
  • 2 moduler (12 mnd) i to forskjellige bedrifter
  • 1 modul (24 mnd) i én og samme bedrift

Søknadsfrist

Frist for å søke stillingene er 31. desember, og rekrutteringen skjer forløpende. Oppstart for neste Kom Trainee-kull er september 2023.

 

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum har hovedansvaret for drift og er bindeleddet for alle involverte i Kom Trainee-ordningen. Kom Trainee har egne nettsider med mer informasjon om ordningen. 

Bli med hjem Trondheim 2022

28 november 2022

50 bedrifter fra Møre og Romsdal deltok første gang rekrutteringsmessa Bli med hjem ble arrangert i Trondheim 16. november.

Møter med næringslivet og politikere på Nordmøre

24 november 2022

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum har gjennom høsten møtt næringslivet og politikerne i Kristiansund, Averøy og Tingvoll. Det har også vært viktig å holde god dialog med næringslivet på Smøla, Aure, Surnadal og Sunndal.