Karrieredagen 2023

Har din bedrift fokus på langsiktig rekruttering?

Til Karrieredagen kommer 10.-klassingene fra Ytre Nordmøre, for å få et innblikk i de mulighetene som er i egen region med tanke på sitt videre utdanningsvalg. Dette er en unik mulighet til å nå ut til elevene før de tar sine valg om utdannelse til våren!

Karrieredagen 2023

Tid: Onsdag 13. september kl. 09:00-14:00
Sted: Kristiansund videregående skole og Braatthallen
Link til påmelding for bedrifter

Karrieredagen er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal gi elevene et realistisk og levende bilde av utdannings-, arbeid og karriereveier som finnes i egen region. Her skal ungdommen få en sjanse til å lære mer om mangfoldet i regionalt næringsliv, både i privat og offentlig sektor, og på denne måten være en motivasjonsfaktor for at elevene velger en utdanningsretning og et yrke som finnes i egen region.

Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagen gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan bidra til rekruttering på sikt. Vi håper næringslivet på Nordmøre er positive til arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!


Felles styreportal for Nordvestlandet

05 juli 2024

Kristiansund og Nordmøre Næringsforening, Molde Næringsforum og Næringsforeningen i Ålesundregionen har gått sammen om å lansere en ny styreportal som skal forenkle rekrutteringen av riktig kompetanse til næringslivet i regionen.

SAMLING MED NiÅ OG MNF: STERKERE SAMMEN!

26 juni 2024

24. - 25. juni var vi i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum sammen med Næringsforeningen Ålesundregionen og Molde Næringsforum, på vakre Gamle Angvik Handelssted for å dele erfaringer, bli enda bedre kjent, og finne nye måter å samarbeide på.