500 tiendeklassinger på Karrieredagen 2022

35 bedrifter og utdanningsinstitusjoner møtte framtidens arbeidstakere på karrieredagen for 10. klassinger fra Smøla, Aure, Tingvoll, Averøy og Kristiansund.

500 tiendeklassinger på Karrieredagen 2022

- Vi vet at mangel på arbeidskraft er en utfordring for mange bedrifter på Nordmøre, innenfor en rekke bransjer. På karrieredagen kan bedrifter komme direkte i kontakt med ungdom som snart skal ta et viktig utdanningsvalg og vise fram mulighetene som finns innenfor sine bransjer, forteller prosjektleder Tove Åstasund Iversen i Kristiansund og Nordmøre næringsforum.

Disse var blant bedriftene og utdanningsinstitusjonene deltok:

 • Kristiansund videregående skole
 • Tingvoll videregående skole
 • OKEA
 • GC Rieber AS
 • Høgskolen i Molde (sykepleie og logistikk)
 • Fagskolen i Møre og Romsdal
 • Transportbransjens opplæringskontor for Møre og Romsdal
 • Ægir Elektro AS
 • Kristiansund og omegn boligbyggelag
 • Lerøy Midt AS
 • Sparebank1 Nordmøre AS
 • OceanFront
 • Skretting AS
 • Opplæringskontoret for elektrofag i Møre og Romsdal
 • Maritimt kompetansesenter
 • Langset Rør AS
 • Opplæringskontoret for bygg og anlegg i Møre og Romsdal
 • GK Norge AS
 • Maritim opplæring Nordvest
 • Byggopp Møre og Romsdal
 • Nordic Halibut AS
 • Kristiansund kommune
 • Caverion Norge AS
 • Møre og Romsdal fylkeskommune, utdanningsavdelingen
 • Politiet
 • Komputor AS
 • Frisørlinja på Kristiansund videregående skole
 • Bademiljø Øyvind Lystad AS

Karrieredagen for 10. klassinger arrangeres i september hvert år. Alle bedrifter i regionen får invitasjon fra KNN til å delta med stand i før sommeren.

Bli med hjem 2022 - Trondheim

28 september 2022

16.november arrangerer vi Bli med Hjem i Trondheim. Gå ikke glipp av sjansen til å bli med oss for å rekruttere studenter, nyutdannede, utflyttere og andre hjem til Møre og Romsdal!

Kom Trainee samlet i Kristiansund

21 september 2022

Begge kullene i Kom Trainee var samlet i Kristiansund 20. september for faglig påfyll, prosjektarbeid og nettverksbygging.