ISO-Piloten inviterer til høstens kurs

ISO-Piloten har siden 2001 hjulpet bedrifter over hele landet med utarbeidelse, implementering og etterlevelse av styringssystemer / ledelsessystemer innen mattrygghet, HMS og miljø. De leverer kurs med praktisk tilnærming til teorien, og benytter eksempler som de fleste deltakerne kan kjenne seg igjen i.

ISO-Piloten inviterer til høstens kurs

Kurskalender:
9. desember 2021 - Ledelsens gjennomgåelse (3 timer)
25. oktober til og med 6. desember 2021 - Kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøledelse (ISO 9001, 14001 og ISO 45001), kurs i 7 deler
9. september, 16. september og 23. september 2021 - Interne revisjoner og avviksbehandling, kurs i 3 deler
20. oktober 2021 - Metoder for risikokartlegging HMS. 
19. oktober, 26. oktober og 2. november - HACCP-Analyse, kurs i 3 deler

På forespørsel tilbys også kurs innen:
Kartlegging av risikoer og muligheter
Kommunikasjon og konflikthåndtering
Grunnleggende næringsmiddelhygiene (2 timer)

Mer informasjon finner du på ISO-Pilotens nettsider. 

 

Ta turen til Kristiansund sentrum!

03 juni 2021

Denne helgen er alt lagt til rette for en innholdsrik og hyggelig handel i Kristiansund sentrum. Butikkene er pyntet til fest og Snadderfestivalen finner du på Rådhusplassen. Sundbåten tar deg gratis til sentrum fredag og lørdag, og det er gratis parkering på kommunens plasser og i ALTI Storkaias parkeringshus.