I dag snakker vi med: Per Rune Dyrnes

Avdelingssjef for Midt-Norge, Per Rune Dyrnes, Peer Gynt Tours AS
I dag snakker vi med: Per Rune Dyrnes

Navn: Per Rune Dyrnes
Tittel: Avdelingssjef for Midt-Norge
Bedrift: PEER GYNT TOURS AS
Omsetning: 70 mill. NOK
Ansatte: 17 – fordelt på 4 kontorer
Kjernevirksomhet: Reisearrangør. Egen feriekatalog, samt skreddersøm av ulike gruppereiser, primært med fly.

Hvordan er tilstanden i Peer Gynt Tours akkurat nå?
- Internasjonalt reiseliv har stoppet helt opp, og som alle andre reisearrangører har vi for tiden ingen inntekter, og de fleste av våre ansatte er helt permitterte. De få som er igjen er også alle delvis permitterte. Dessverre ser det ut som det vil ta lang tid å komme tilbake til en normalsituasjon, og det er selvsagt veldig krevende. Også når man vet at for reiselivsbransjen vil dette være langvarig.
Hverdagen er dessverre enda kun preget av avbestillinger og krav om refusjoner. Vi som pakkereisearrangør har et helt spesielt lovverk å forholde oss til. Og vi står i en situasjon der vi skal refundere alle kansellerte reiser til våre kunder, som rett er, samtidig som det er vanskelig og til dels umulig å få tilbake de samme pengene fra alle leverandørene rundt om i verden. Alle i reiselivsbransjen – hele verden over – er jo i den samme krisen.
Vi venter i spenning på nye reiseråd og hvilken utvikling smittesituasjonen får – ikke bare i Norge, men i Europa. Blir det mulig å reise i løpet av høsten er noe vi alle spør oss om, og som er meget viktig for vår bransje.
Siden pandemien startet har arbeidstiden vår stort sett gått med til å kansellere ulike turer, snakke med kunder som lurer på om «blir turen min kansellert?», forhandle med leverandører om refusjoner osv. Men vi er også i gang med å bestille opp turer for 2021, - da gjerne samme turer som skulle gått nå i første del av 2020. Snart kommer det også mer informasjon om det senere i år blir mulig å arrangere gruppereiser i Norge – i så fall er vi klare med flere ulike turer i vårt eget land.

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- Selvsagt svært frustrerende for alle, - det gjelder både de som ikke lenger daglig kan jobbe og de som er delvis permitterte. Noen vil jo selvsagt være bekymret for om man har en jobb å gå til senere i år, – eller om man blir permittert lenge. Ingen vet jo ennå slutten på denne Corona-situasjonen, - og vi reisearrangører er blant de som er hardest rammet. Her står ikke akkurat kundene i kø for å bestille ny tur når mulighetene åpner seg igjen…

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Størst utfordring er vel å ikke vite svarene på fremtiden – både av kortsiktig og langsiktig art. Som reisearrangør er vi jo også avhengig av hva som skjer i andre land – flere av de hardest rammede landene er jo blant våre mest populære reisemål.  Da har man heller ikke de gode svarene til de av våre ansatte som er rammet. 

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?   
- Vi er så langt heller ikke særlig imponert over det pakkereisearrangørene er tilbud av regjeringen. Redusert momssats og lavere arbeidsgiveravgift hjelper ikke mye når omsetningene er null, og de fleste ansatte er permitterte. Vi får dekket en del av de faste kostnadene, men det er for oss ikke her problemet ligger. Regjeringens siste forslag om en statlig låneordning med kort nedbetalingstid hjelper heller ikke mye – det er en statlig støtteordning vi trenger! Både for å sikre folks arbeidsplasser, erstatte manglende inntekter samt for raskere å kunne refundere penger til kundene våre.
Reisearrangørbransjen kommer neppe til å overleve om myndighetene ikke snarest kommer med bedre tiltak som passer for vår bransje.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- Lokale tiltak har nok en begrenset effekt for oss på avdelingskontoret her på Nordmøre. Men vi vil jo som mange andre oppfordre de som planlegger en gruppereise om å bruke det lokale næringslivet.

Hvilke tilpasninger gjør dere for å møte tiden som kommer?
- Vi har allerede skåret kostnadene ned til beinet, - og vi følger aktivt med både på reisetrender og hva som er mulig å arrangere av gruppereiser i framtiden. Verden blir nok ikke som den var før Corona-krisen, men heldigvis har vår bransje alltid vært tilpassingsdyktig – så vi har jo tro på fremtiden. Men først må vi forsøke å overleve til det igjen er mulig for oss alle å få nye reiseopplevelser.

Nytt fra Kystkrafta.no

25 juni 2021

Statnett og nettselskapene har i lengre tid arbeidet med planer for hvordan fremtidens kraftforsyning til kysten vår skal bli. Den videre planleggingsprosess for fremtidens nettløsning vil følges opp videre gjennom prosjektet Kystkrafta.

Nordmørsdagene i sentrum

25 juni 2021

Fredag 2. og lørdag 3. juli inviterer butikker og andre aktører til en ny innholdsrik helg i Kristiansund sentrum.