I dag snakker vi med: Ola Langset

Dagligleder/rørleggermester, Ola Langset, Comfort Langset Rør AS
I dag snakker vi med: Ola Langset

Navn: Ola Langset
Tittel: Rørleggermester – Daglig Leder
Bedrift: Comfort Langset Rør AS
Omsetning: 25 mill. eks. mva.
Ansatte: 16
Kjernevirksomhet: VVS entreprenør – Rørlegger og Comfort butikk

Hvordan er hverdagen din akkurat nå? Er dere i drift?
- Ja, som tidligere med oppdrag kommet inn i 2019 og nye mindre jobber fra 2020, samt service fortløpende.

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- Det har vært jobbmessig ok frem til nå for oss, men ser at det kommer inn færre jobber som følge av Covid 19 etter hvert som tiden går og mange bedrifter er på vent og deres ansatte er permittert. Dette skaper usikkerhet og mange vegrer seg får å gå i gang med en del prosjekter både bedrifts marked og på privatmarkedet. Håper og tror dette vil løsne utover sommeren og høsten, men ser dette vil få langtidsfølger også får oss som åpnet ny Comfort VVS butikk i februar og fikk 3 uker før Covid 19 satte en effektiv stopper for markedsføring og nye kundebesøk. Har nå åpnet og håper på godt besøk fremover.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- I hovedsak med og legge til rette for ansatte og kunder for og ivareta smittebegrensning i samspill med gjennomføring av jobber både privat og bedrift/off. anlegg. I tillegg er det utfordrende å holde alle i arbeide da vi prøver å unngå permitteringer og likeledes holde omsetning og inntekter på ett nivå så vi kan holde våre forpliktelser til ansatte, kunder og leverandører.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?  
- Synes det er gjort en god jobb sentralt totalt sett, noen lovnader fra regjeringen er omgjort og tilpasset etter at folk er blitt permittert og dette skaper nok en del økonomiske kniper rundt om som kunne vært unngått.
Likeledes utbetales store beløp til selskaper som absolutt ikke burde fått disse midlene hvor det er tatt ut store utbytter og de sitter på store likvide midler og melker staten for penger som kunne vært brukt til de bedriftene som trenger disse mye mer, men som ikke har de ressursene som skal til får å få disse midlene omsøkt fra staten eller har måtte stenge ned før midlene kommer.
Arbeidsgiveravgiften kunne vært droppet i perioden mars-juni for og gi ett bidrag til alle bedrifter som sliter etter C19.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- Kommunene burde kunne få tilført en del midler som kunne vært brukt på etterslep av vedlikehold og service på sine kommunale eiendommer som kunne hjulpet en del bedrifter med jobb gjennom en vanskelig tid med mindre oppdrag som følge av C19.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
- Har lært at vi alle er veldig utsatte og sårbare uansett hvor vi er, hvem vi er eller hva vi er!
Vi bør se og kjenne litt på hva som virkelig teller i hverdagen vår rundt oss og stoppe opp litt i en travel hverdag, og ha omtanke for andre som kanskje trenger bistand og hjelp enda mere enn oss selv som er så heldig å bo og leve i Norge!

Nytt fra Kystkrafta.no

25 juni 2021

Statnett og nettselskapene har i lengre tid arbeidet med planer for hvordan fremtidens kraftforsyning til kysten vår skal bli. Den videre planleggingsprosess for fremtidens nettløsning vil følges opp videre gjennom prosjektet Kystkrafta.

Nordmørsdagene i sentrum

25 juni 2021

Fredag 2. og lørdag 3. juli inviterer butikker og andre aktører til en ny innholdsrik helg i Kristiansund sentrum.