I dag snakker vi med: Jan Roger Bjerkestrand

Administrerende direktør, Jan Roger Bjerkestrand, GC Rieber Oils AS

Navn: Jan Roger Bjerkestrand
Tittel: Administrerende direktør
Bedrift: GC Rieber Oils AS
Omsetning: NOK 300 millioner
Ansatte: 70
Kjernevirksomhet: Produksjon og salg av omega-3 fiskeoljer

Hvordan er hverdagen din akkurat nå? Er dere i drift?
- Ja, vi er i full 24/7 drift og har vært det hele tiden siden myndighetenes restriksjoner ble innført 12. mars. Vi innførte umiddelbare smitteverntiltak den 12. mars. Ansatte i administrasjon og kontor ble samme dag sendt på hjemmekontor. Vi har innført flere tilpasninger i forhold til å unngå kontakt mellom skiftene og støttefunksjonene på våre to fabrikker og laboratorium. 

Hvordan opplever de ansatte situasjonen vi nå står i?
- Våre ansatte har håndtert situasjonen veldig bra og har utvist stor fleksibilitet og ekstra innsats som de fortjener mye ros for. Fantastisk stolt av den gjengen. Klart våre ansatte synes situasjonen er krevende både med hensyn til jobb og familie. Det er mye mer nå å forholde seg til og mer tungvint arbeidshverdag. Hjemmekontor i kombinasjon med pass av barn og hjelp til fjernundervisning på skolen er jo ikke lett og de fleste håper jo at dette ikke varer for lenge.   

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Jeg utfordres jo på den måten at jeg er mindre tilgjengelig for å støtte og være til stede for mine ansatte i arbeidshverdagen. Teams og Skype er jo flotte verktøy men klart det erstatter ikke den fysiske kontakten. Samtidig utfordres jeg på å tenke og oppdatere scenarier, type «what-if» analyser etter hvert som dagene går. Vi vet jo ikke hva som venter bak neste sving og når raskt og med hvilken effekt hendelsene vil inntreffe. En må ha planen klar og til å ta grep som treffer best mulig. 

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
- Jeg synes de har vært raskt ute med ulike tiltak og gjort det i ulike faser som har vært klokt. Det gjenstår imidlertid å få konkretisert hvordan bedrifter som er hardt rammet nå kan dra nytte av tiltakene og dette haster veldig, hver dag og time teller her.

Jeg synes samtidig at disse lokale tiltakene som er mer restriktive enn hva gjøres på landsbasis er problematisk og ikke helt lett å forholde seg til.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- Jeg synes vi lokalt fra næringslivet, kommunene og bankene burde rigget et lokalt næringskriseråd. Jeg har inntrykk av at kommunene har vært flinke med smitteverngrupper men ikke evnet i like stor grad å kunne bidra for å hjelpe til ovenfor lokale bedrifter som er hardt rammet.

Hva synes du er det aller mest problematiske med korona-epidemien? 
- Det aller mest problematiske synes jeg er avveiningen mellom kostnaden for dagens og fremtidig generasjoner med å stenge ned samfunnet på denne måten vi gjør vs. det å spare liv. Dette også sett i lys av hvor mange som faller bort fra influensaer hvert år. En veldig krevende balansegang. 

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
- Å registrere hvor folk stiller opp for hverandre og hjelper hverandre med å vise medmenneskelighet og omsorg. Samtidig at vi har vært flinke med å følge opp smittevern i Norge slikt at utviklingen gå raskere i riktig retning. Dette bør jo tilsi at vi kan få samfunnet i gang igjen noe hurtigere tross at en del restriksjoner vil vedvare i lengre tid.

Informasjonsmøte Action Now

23 februar 2021

Kristiansund Ballklubb ønsker å utvide sitt samfunnsansvar ved å sette fokus på bærekraft, og inviterer i den anledning bedrifter til informasjonsmøte på Thon Hotel Innlandet tirsdag 2. mars.

Utdannings- og karrieremuligheter på Nordmøre

19 februar 2021

Søknadsfristen til videregående opplæring nærmer seg, og kanskje kjenner du noen som trenger tips? Vi har forsøkt å vise noen av de utdannings- og karrieremulighetene som finnes på Nordmøre i en kort film.