I dag snakker vi med: Ingunn Strand

Selvstendig næringsdrivende, Ingunn Strand, Blueevents.no
I dag snakker vi med: Ingunn Strand

Hvordan er hverdagen din akkurat nå? 
- Hverdagen min består av hjemmeskole, relevante webinarer i forhold til øking av egen kompetanse samt nettverksbygging, jobbsøking og 1 jobb. Jeg har fortsatt noen timer med markedsføring for Valsøya og vi er alle optimister på at dette skal gå bra tross utfordringene vi har i disse tider. Slik sett har jeg ledig kapasitet om noen skulle ha behov for min kompetanse innenfor det administrative feltet. Hjulene holdes i gang ved kompetanseheving, digital markedsføring av Valsøya og jobbsøking.

Hvordan opplever du situasjonen vi nå står i?
- Situasjonen for meg som selvstendig næringsdrivende er jo ganske usikker og ikke bestandig lystig lesning. Jeg forsøker å se hvilke muligheter som nå kommer og som kan være spennende å gripe fatt i. Jeg er sikker på at situasjonen i Norge vil bli mer lik den som var før 12.mars, men det vil ta tid før vi kan samles i grupper som er av en viss størrelse.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Jeg bedriver utstrakt selv-ledelse. Kanskje ikke så ulikt det jeg gjorde før 12.mars 2020. Dog er tiden mer preget av usikkerhet, som gjør ledelsesbiten mer krevende.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?   
- Utrolig bra at vi har en velferdsstat som kan hjelpe oss i en slik krise.

Er det noen lokale tiltak du mener burde kommet på plass?
- Flink kommune som har tatt ansvar. Kunne ha ønsket meg et større fokus på stimulans til økt bruk av lokale bedrifter samt stimulering til økt handel de lokale bedriftene seg imellom.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
- Viktigheten av endringsevne og endringsvilje i alle sammenhenger. Jeg er også imponert over den norske befolkningen som er så lydige og gjør i det store og hele som den får beskjed om.

Nytt fra Kystkrafta.no

25 juni 2021

Statnett og nettselskapene har i lengre tid arbeidet med planer for hvordan fremtidens kraftforsyning til kysten vår skal bli. Den videre planleggingsprosess for fremtidens nettløsning vil følges opp videre gjennom prosjektet Kystkrafta.

Nordmørsdagene i sentrum

25 juni 2021

Fredag 2. og lørdag 3. juli inviterer butikker og andre aktører til en ny innholdsrik helg i Kristiansund sentrum.