Felles styreportal for Nordvestlandet

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Molde Næringsforum og Næringsforeningen i Ålesundregionen  går sammen om å lansere en ny styreportal som skal forenkle rekrutteringen av riktig kompetanse til næringslivet i regionen.

Felles styreportal for Nordvestlandet

nettsidene til hver av næringsforeningene finner man inngangen til portalen, med en lokal vri, men med samme innhold.

Samarbeid for suksess

-Vi har god erfaring med samarbeid på tvers av fylket, både gjennom BLI MED HIT!-prosjektet og Omdømme- og rekrutteringsprosjektet, som vi sammen har fått innvilget av fylkeskommunen. I portalen er volum definitivt en fordel, et godt eksempel der vi er enda sterkere sammen enn hver for oss, sier Britt Flo i Molde Næringsforum.

Større bredde og mangfold i styrene
Med den nye portalen blir det lettere å tenke nytt og få større mangfold inn i styrene. Mange leter ofte blant kjente personer og eksisterende styrer, men nå kan flere få vise sin kompetanse og presentere seg som kandidater. På nettsidene til hver av næringsforeningene finner man inngangen til portalen, med en lokal vri, men med samme innhold. På våre sider, finner du portalen øverst i høyre hjørne. 

Samarbeid for suksess
– Vi har god erfaring med samarbeid på tvers av fylket, både gjennom BLI MED HIT! -prosjektet og Omdømme- og rekrutteringsprosjektet, som vi sammen har fått innvilget av fylkeskommunen. I portalen er volum definitivt en fordel, et godt eksempel der vi er enda sterkere sammen enn hver for oss, sier Britt Flo i Molde Næringsforum.

Større bredde og mangfold i styrene
Med den nye portalen blir det lettere å tenke nytt og få større mangfold inn i styrene. Mange leter ofte blant kjente personer og eksisterende styrer, men nå kan flere få vise sin kompetanse og presentere seg som kandidater.

– Vi oppfordrer alle som mener de har kompetanse til å bidra i styrer om å registrere seg i denne portalen. Lovendringen med krav til kjønnsbalanse, som gradvis trer i kraft fra desember 2024, gjør at mange nå er på ekstra jakt etter dyktige kvinner. Så kom igjen damer, rekk opp hånda! sier Heidi Nakken i Næringsforeningen Ålesundregionen.

Mekanismen er enkel; bedriftene kan søke på ulike kriterier som kandidatene krysser av i en kort profil. Videre lenker portalen til hver enkelt kandidats LinkedIn-profil.

Lokalt, regionalt og nasjonalt
Portalen lanseres i samarbeid med Formue, som har levert tilsvarende løsninger til næringsforeninger fra sør til nord. Suksessen til en slik portal kommer gjennom bruken, og den blir så bra som de kandidatene og bedriftene som møtes i denne digitale rekrutteringsarenaen.

– Fylket vårt er ikke så stort, og næringslivet vårt ser hverken kommunegrenser eller regionsgrenser. Nå kan bedriftene finne gode kandidater med både bredde- og spisskompetanse i hele regionen, og kan sette sammen styrene med et mangfold av kompetanse som akkurat den bedriften har bruk for. Her kan vi risikere at vi lærer mye av hverandre, smiler Ole Jonny Rugset i KNN.

SAMLING MED NiÅ OG MNF: STERKERE SAMMEN!

26 juni 2024

24. - 25. juni var vi i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum sammen med Næringsforeningen Ålesundregionen og Molde Næringsforum, på vakre Gamle Angvik Handelssted for å dele erfaringer, bli enda bedre kjent, og finne nye måter å samarbeide på.

BDO - Arena for CFO

05 juni 2024

BDO har sammen med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum etablert BDO Arena For CFO. BDO Arena For CFO har til hensikt å skape faglig utvikling gjennom kurs i dagsaktuelle tema, samt løfte relevante problemstillinger for nettopp din rolle og din bedrift.