Felles markedsføring av kompetansebehov

Det er identifisert et stort behov blant selskapene i regionen for å rekruttere kompetanse relatert til utvikling av digitale løsninger.

Felles markedsføring av kompetansebehov

Flere aktører melder at de har utfordring med å rekruttere programvareutviklere og kandidater som har erfaring med behandling av større datamengder (maskinlæring og kunstig intelligens).

Med et større underskudd av denne type kompetanse i regionen, er dette krevende, noe som ikke er unikt sammenlignet med andre regioner. Vi har likevel mye spennende å tilby med svært attraktive arbeidsplasser, et solid samarbeid mellom aktørene og fantastiske naturopplevelser rett ved.

Vi ønsker derfor å gå samlet ut for å markedsføre de spennende mulighetene som regionen har å tilby. Målsetningen er å tiltrekke innflyttere til regionen fremfor å kannibalisere markedet lokalt. Dette ønsker vi å gjøre gjennom en større kampanje med konkrete stillingsutlysninger fra flere aktører. Det vil bli benyttet en tredjepart til å bistå med utarbeidelsen av markedsføringsmateriell og -kampanje.

Dersom din bedrift ønsker å være med i denne kampanjen og har konkrete stillingsutlysninger som skal besettes, meld din interesse til post@knn.no innen tirsdag 6. april.

Dette er et spleiselag der hver enkelt stillingsutlysning belastes med 10-20.000 kroner, avhengig av antall aktører som vil være med i kampanjen. Kristiansund kommune, Idium, Simployer Capitech, Kontali og Autility har allerede bekreftet deltakelse med en eller flere konkrete stillingsutlysninger.

Ønsker din bedrift også å bli med?

 

Kom Trainee jakter nye traineer!

10 mars 2021

Hos Kom Trainee kan du sette dine spor, bygge sterke nettverk, få verdifull arbeidserfaring og delta i et faglig utviklingsprogram med høy kvalitet.