Etablering av studentboliger i Kristiansund

Det er satt i gang et eiendomssøk for å finne egnede lokaliseringer for nye studentboliger. Det er derfor ønske om dialog med aktuelle eiendomsaktører som kan besitte både tomter og bygg som kan vurderes som aktuelle i en eller flere utbygginger.

Etablering av studentboliger i Kristiansund

Studentsamskipnaden i Molde er i gang med vurdering av etablering av studentboliger i Kristiansund, der behov er sett opp mot utvikling av nytt Campus og en økende studentmasse.

I den tidlige oppstartsfasen er det satt i gang et eiendomssøk for å finne egnede lokaliseringer for nye boliger. Det er derfor ønske om dialog med aktuelle eiendomsaktører som kan besitte både tomter og bygg som kan vurderes som aktuelle i en eller flere utbygginger.

Område for eiendomssøk er i hovedsak i selve sentrumskjernen av Kristiansund, sentrert rundt campusområdet og/eller i gangavstand fra campus på ca 10 min

Studentsamskipnaden åpner for dialog med aktuelle utbyggere og vil gjerne ha tilbakemelding om dere besitter tomter eller bygg til vurdering som dere mener er egnet til denne type boliger. I første omgang er vi interessert i å få oversendt mulige lokasjoner eller eiendomsinfo om aktuelle tomter/bygg. Lokasjonsmulighetene vil bli samlet opp og vurdert i månedsskifte mai/juni før det velges 3-5 tomter/bygg som blir vurdert nærmere i en mulighetsstudie.

Prosjektledelsen har fått flere innspill på alternative bygg og tomter i det aktuelle området etter at vi gikk ut med dette for noen uker siden. Hvis det fortsatt er noen som ønsker å spille inn alternative tomter/bygg i sentrum ta kontakt med Oddhild Fausa på tlf. 414 72 841 så snart som mulig.

 

For Ukraina

18 mai 2022

«For Ukraina» organiserer innsamlinger og sendinger av humanitær hjelp til det Ukrainske folk i forbindelse med den pågående krigen. Innsamlingen ble startet som en ren impulshandling, og den første hjelpen ble samlet inn i Averøy ble levert mindre enn 5 døgn etter at Russland gikk til fullskala krig mot landet. Etter det har de både sendt hjelpesendinger med lastebil, og selv vært inne i Ukraina med viktige bidrag.

Jobbmesse i Kristiansund

16 mai 2022

Behov for nye lærlinger og medarbeidere? Nav Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer jobbmesse i Braatthallen i Kristiansund onsdag 1. juni 2022.

Kom Trainee lanserer U37 Nordvest

06 mai 2022

U37 Nordvest skal være en møteplass og arena for samfunns- og næringsinteresserte personer under 38 år i Nordmørsregionen. 31. mai lanseres nettverket med kick-off på Studenthuset i Kristiansund.