Etablering av studentboliger i Kristiansund

Det er satt i gang et eiendomssøk for å finne egnede lokaliseringer for nye studentboliger. Det er derfor ønske om dialog med aktuelle eiendomsaktører som kan besitte både tomter og bygg som kan vurderes som aktuelle i en eller flere utbygginger.

Etablering av studentboliger i Kristiansund

Studentsamskipnaden i Molde er i gang med vurdering av etablering av studentboliger i Kristiansund, der behov er sett opp mot utvikling av nytt Campus og en økende studentmasse.

I den tidlige oppstartsfasen er det satt i gang et eiendomssøk for å finne egnede lokaliseringer for nye boliger. Det er derfor ønske om dialog med aktuelle eiendomsaktører som kan besitte både tomter og bygg som kan vurderes som aktuelle i en eller flere utbygginger.

Område for eiendomssøk er i hovedsak i selve sentrumskjernen av Kristiansund, sentrert rundt campusområdet og/eller i gangavstand fra campus på ca 10 min

Studentsamskipnaden åpner for dialog med aktuelle utbyggere og vil gjerne ha tilbakemelding om dere besitter tomter eller bygg til vurdering som dere mener er egnet til denne type boliger. I første omgang er vi interessert i å få oversendt mulige lokasjoner eller eiendomsinfo om aktuelle tomter/bygg. Lokasjonsmulighetene vil bli samlet opp og vurdert i månedsskifte mai/juni før det velges 3-5 tomter/bygg som blir vurdert nærmere i en mulighetsstudie.

Prosjektledelsen har fått flere innspill på alternative bygg og tomter i det aktuelle området etter at vi gikk ut med dette for noen uker siden. Hvis det fortsatt er noen som ønsker å spille inn alternative tomter/bygg i sentrum ta kontakt med Oddhild Fausa på tlf. 414 72 841 så snart som mulig.

 

Petropolen er tilbake

04 juli 2022

Endelig er vi klar for ny oppstart av Petropolen, og høsten program er både innholdsrikt og variert. Sett av datoene i kalenderen allerede nå, første samling er lagt til torsdag 18. august på Kranaskjæret i Kristiansund.

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli – er din virksomhet klar?

30 juni 2022

– Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn i hvordan virksomhetene jobber med dette, forklarer advokatfullmektig Elina Garberg Bjerkestrand i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz om loven – som altså trer i kraft 1. juli.

Bli med på Karrieredagene 2022

29 juni 2022

Hjelp oss å synliggjøre mulighetene som finnes i vår region. Delta med aktiviteter og praktiske oppgaver som viser ditt yrke og bedriften.