Effektiv språkopplæring gir jobb på rekordtid

Er det mulig å lære norsk på et nivå som kvalifiserer for jobb etter bare ti ukers norskkurs?
Sammen med Nordic Senter har Nordic House utviklet Nordic ID-modellen som er et effektivt opplæringsløp i norsk språk og kultur for flyktninger og voksne arbeidsinnvandrere.

Effektiv språkopplæring gir jobb på rekordtid

I løpet av kurset på 500 timer , fordelt på ti uker eller 33 dager, lærer de norsk språk og kultur og de blir kjent med en nordmanns liv fra vugge til grav, forteller daglig leder Frank Øien. Dette gjøres på rekordtid sammenlignet med ordinære norskkurs.

– Vi har nettopp avsluttet det siste tiukers kurset for flyktninger fra Ukraina på oppdrag fra Aure kommune. De startet opplæringen i norsk allerede mens de satt på mottaket og ventet på bosetting. Sier Øyen. 

– Så absolutt en fordel for den lokale voksenopplæringen, at en del av flyktningene kan få et raskere løp enn ti måneder.Slik fordeles ressursene bedre.Alle elevene fra kursene er idag enten i jobb eller i språkpraksis i kommunen, sier Øien og er glad for alle de gode tilbakemeldingene de har fått på NordicID-modellen fra kommuner, elever og arbeidsgivere

– Sammen med Nordic Senter har vi utviklet Nordic ID-modellen. Det er et effektivt og tilpasset opplæringsløp i norsk språk og kultur hvor løpet bygger på læreplan i norsk og samfunnskunnskap. For oss er hverdagsintegreringen etter endt kurs en viktig og sentral del som gir introduksjon til arenaer på fritida og hjelp til etablering av sosiale nettverk.

Vårt mål er på denne måten å rekruttere, utvikle språklig og kulturell kompetanse, integrere og beholde den rekrutterte arbeidskraften i Norge. Flere av våre kunder ønsker nettopp onlinekurs for arbeidstakerne, slik at de kan grunnleggende norsk språk og kultur før de kommer til Norge. Et godt eksempel her er innslaget på Dagsrevyen i januar med bussjåførene i Connect Bus, over 70 i tallet , som i dag jobber i Stavanger. Alle har vært igjennom våre kurs som også er godkjent av EURES.

Det har også russiske Anastasia som siden februar har jobbet som sykepleier Kristiansund kommune , får også mye skryt av arbeidsgiver for sine språk-og kulturkunnskaper som hundaglig viser på Storhaugen Helsehus.

NordicID- modellen er godt dokumentert gjennom FoUprosjektet i samarbeid med Høgskulen i Volda og Møreforskning AS og kan ses i NRKdokumentaren Norsk på 33 dager, forteller Frank Øien.

Våre kunder er både offentlige og private aktører. Vi har, i tillegg til å holde skreddersydde kurs for ukrainske flyktninger , rekruttert og kurset mange yrkesgrupper til flere nordmørskommuner. Størst behov har det vært for yrkessjåfører og helsepersonell som finner oss via nettsiden vår nordic-house.no, avslutter Frank Øien , daglig leder i selskapet. Selskapet er en sertifisert tilbyder hos Kompetanse Norge i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Du kan lese mer om kursene deres her

Årsmøte og seminar KNN

23 mai 2023

Sett av 23. mai for årsmøte i KNN, og seminar i samarbeid med NHO Møre og Romsdal i Kristiansund.