Den digitale trusselen

Nasjonalt Cyberkrimsenter, NC3, ble åpnet i 2018, og er Politiets spydspiss i kampen mot digital kriminalitet. NC3 har mål om å være en vesentlig bidragsyter til trygghet for norske innbyggere og virksomheter i det digitale rom.

Den digitale trusselen

Den digitale trusselen

Nasjonalt Cyberkrimsenter, NC3, ble åpnet i 2018, og er Politiets spydspiss i kampen mot digital kriminalitet. NC3 har mål om å være en vesentlig bidragsyter til trygghet for norske innbyggere og virksomheter i det digitale rom.

Tina Tuff Michelsen etterretningsleder ved seksjon for datakriminalitet NC3, Kripos og Chris Eriksen, flerkildeanalytiker ved seksjon for datakriminalitet NC3, kommer til Nordmørskonferansen for å fortelle om arbeidet til NC3 og den nylig offentliggjorte rapporten «Cyberkriminalitet 2024», der NC3 løfter frem fenomenene som de mener har størst betydning for trussellandskapet slik det er i dag og for den forventede utviklingen på mel­lomlang sikt.

 

BDO - Arena for CFO

05 juni 2024

BDO har sammen med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum etablert BDO Arena For CFO. BDO Arena For CFO har til hensikt å skape faglig utvikling gjennom kurs i dagsaktuelle tema, samt løfte relevante problemstillinger for nettopp din rolle og din bedrift.

BDO - Styrets Arena

05 juni 2024

BDO i samarbeid med kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til seminar i praktisk styrearbeid. Det er et stadig økende søkelys på styremedlemmenes plikter og ansvar. Vi ser samtidig at styremedlemmer i varierende grad er godt nok kjent med ansvaret og risikoen det innebærer å påta seg et styreverv.