Bli med på Karrieredagene 2022

Hjelp oss å synliggjøre mulighetene som finnes i vår region. Delta med aktiviteter og praktiske oppgaver som viser ditt yrke og bedriften.

Bli med på Karrieredagene 2022

Karrieredagene inspirerer og hjelper elevene til videre valg av utdanning og yrke, og er en unik mulighet til å nå ut til elevene før de tar sine valg om utdannelse til våren.

Delta med aktiviteter og praktiske oppgaver som viser ditt yrke og bedriften - møt tiendeklassinger fra hele Nordmøre! 

Onsdag 14. september: Kristiansund vgs og Braatthallen, Kristiansund
Elever fra Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. 

Målet med Karrieredagene er at elevene skal bli kjent med næringslivet i vår region og få mulighet til å teste ut yrker. De skal få se hva arbeidslivet har å by på, og oppleve hva en egentlig gjør i løpet av en arbeidsdag.

MELD PÅ DIN BEDRIFT!

Vi oppfordrer til deltakelse begge dager. Man kan stille med samme aktivitet på flere poster. Vi tilpasser så gruppene ikke kommer til samme aktivitet, samtidig som dere treffer flere grupper gjennom dagen. Jo flere poster som representerer deres bedrift og bransje, jo flere elever får kjennskap til mulighetene! 

Vi i KNN bistår gjerne med forslag til aktivitet for din bedrift og bransje - ta kontakt!

Karrieredagen 2023

13 september 2023

Har din bedrift fokus på langsiktig rekruttering? Karrieredagen er en unik mulighet til å nå ut til elevene før de tar sine valg om utdannelse til våren!

Satsning på Kristiansund sentrum

18 august 2023

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) igangsetter nå et pilotprosjekt for å teste om det er ønskelig – på en effektiv måte – å kjøre felles markedsføring for aktørene i sentrum. Det være seg samtlige sentrums- og kulturaktører.