Bli med hit, Trondheim 2023: En suksess!

Representanter fra 67 arbeidsgivere og 3 rekrutteringsbyrå sto klare dra Royal Garden åpnet dørene for å ta i mot besøkende til messen i Trondheim 13. november. Fra første stund strømmet det på med interesserte kandidater til jobbmessen - både med og uten tidligere erfaring fra regionen vår. 

Bli med hit, Trondheim 2023: En suksess!

Jobbmesse

Rundt 135 personer sto klare på stand for å fortelle om hvilke mulighetene som venter på de rette kandidatene i sine respektive bedrifter. 

  • 220 gjester
  • 67 arbeidsgivere
  • 3 arrangører 
  • Mange støttespillere
  • Én region

Gjestene på jobbmessen var klare i tilbakemeldingen; dette var et arrangement med mange relevante aktører å snakke med og som fristet til gjentagelse. 

Som tidligere, opplever både arrangører og utstillere at dette arrangementet bygger nyttige og gode relasjoner på tvers av bransjer og regioner. Dette vil vi gjøre igjen! 

Neste gang vil vi gjerne vise enda mer av mulighetene for gode liv i fylket vårt, med et enda sterkere søkelys mot boliger, fritidstilbud og et rikt kulturliv. Hvem blir med oss?  

Tusen takk til alle bedriftene som var med - sammen bygger vi regionen!.

Vi planlegger «BLI MED HIT» i Oslo 11.april 2024.
Skal din bedrift være med?
Mer informasjon kommer på nettsiden vår og i nyhetsbrevet, samt på BLI MED HIT sin egen nettside.

 

Ny ansatt i KNN

17 november 2023

Det er en glede å meddele at Cathrine Pryser har blitt ansatt  som prosjektleder i KNN og starter hos oss fra 4.januar. Etter 37 år i Oslo vender hun nå tilbake til Kristiansund med erfaring fra flere bransjer og miljøer. Les mer...

Hva er viktig for våre medlemmer?

10 november 2023

Vi er for tiden ute på en del bedriftsbesøk og har fått mange gode innspill til vårt arbeid. Flere medlemmer har ytret ønsker om ulike uformelle møteplasser og kurs. For å treffe på innhold og type nettverksarenaer, trenger vi innspill fra alle våre medlemsbedrifter.

20 år med Kvernberget Vekst

07 november 2023

Kvernberget Vekst har siden etableringen i 2003 vært en viktig pådriver for utviklingen av Kvernberget Lufthavn. Mye har skjedd - ikke minst har rullebaneforlengelsen vært viktig for å sikre fortsatt drift av flyplassen.