BDO - Styrets Arena

Kurs i praktisk styrearbeid 

De nye kravene til kjønnssammensetning i aksjeselskap gjør at flere selskap trenger nye styremedlemmer. BDO i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforening holder et kurs som passer både for helt nye og noe mer erfarne styremedlemmer. 
Styrevervet er et personlig verv. Det er et stadig økende søkelys på styremedlemmenes plikter og ansvar. Vi ser samtidig at styremedlemmer i varierende grad er godt nok kjent med ansvaret og risikoen det innebærer å påta seg et styreverv.
BDO i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforening inviterer til seminar i praktisk styrearbeid.
Kurset vil blant annet gå igjennom:
  • Organisering av styret og styrets arbeid- Styrets ansvar og oppgaver
  • Erstatningsansvar/sanksjoner
  • Ny regler om krav til kjønnsrepresentasjon i selskaper
Kurs i praktisk styrearbeid arrangeres i BDOs lokaler i Storgata 19 i Kristiansund, onsdag 11.september fra kl.09:00 til kl.12:00. Det vil serveres frokost og kaffe. 
Deltakeravgiften er kr 2000 eks mva.
Kontaktperson for BDO Styrets Arena:
Therese Berg Gjøstøl
Senior Manager/nettverksleder
Mobil +47 924 84 215
therese.gjostol@bdo.no

BDO - Arena for CFO

05 juni 2024

BDO har sammen med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum etablert BDO Arena For CFO. BDO Arena For CFO har til hensikt å skape faglig utvikling gjennom kurs i dagsaktuelle tema, samt løfte relevante problemstillinger for nettopp din rolle og din bedrift.

Den digitale trusselen

23 mai 2024

Nasjonalt Cyberkrimsenter, NC3, ble åpnet i 2018, og er Politiets spydspiss i kampen mot digital kriminalitet. NC3 har mål om å være en vesentlig bidragsyter til trygghet for norske innbyggere og virksomheter i det digitale rom. De kommer til Nordmørskonferansen for å fortelle om rapporten «Cyberkriminalitet 2024» som løfter frem fenomenene NC3 mener vi ha størst betydning for trussellandskapet slik det er i dag og for den forventede utviklingen på mel­lomlang sikt.